Aktualności

okladka_123Szanowni Państwo,

pragnę zachęcić Państwa do lektury nowej książki, którą wydaliśmy w 2018 roku w ramach realizacji Jubileuszu 100 – lecia polskiej polityki społecznej. Książka pt. „Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018” pod redakcją Elżbiety Bojanowskiej, Mirosława Grewińskiego, Marka Rymszy i Gertrudy Uścińskiej została przygotowana w ramach współpracy Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do napisania artykułów naukowych do tej publikacji udało nam się zaprosić wielu kluczowych ekspertów z zakresu polityki społecznej, którzy reprezentują różne szkoły naukowe, i którzy związani są z różnymi nurtami myślenia o polityce społecznej, co jest szczególnie wartościowe w kontekście treści publikacji. Książka została podzielona na trzy wyraźne części –

  1. Historia polityki społecznej w Polsce;
  2. Wybrane polityki szczegółowe w kontekście stulecia;
  3. Polska polityka społeczna w dobie globalizacji i europejskiej integracji.

Każdą część wypełniają artykuły naukowe napisane przez dwóch autorów, prezentujących podobne, albo też różne perspektywy analityczne. Publikacja ma zarówno walory naukowe, poznawcze jak i aplikacyjne – dotyczy bowiem zarówno teorii jak i praktyki realizowanej polityki społecznej w Polsce przez ostatnie 100 lat. Czytelnicy znajdą w treści książki takie zagadnienia jak np.: kwestie społeczne w 20 –leciu międzywojennym, demontaż polityki społecznej w okresie stalinizmu, realizację socjalistycznego modelu welfare state, kontekst roli i znaczenia ruchu Solidarności dla kształtowania się rozwiązań socjalnych pod koniec lat 80 XX wieku, czy analizę ostatnich 30 lat polityki społecznej, realizowanej po Okrągłym Stole do roku 2018. Przedmiotem analiz autorów pracy w poszczególnych rozdziałach są takie zagadnienia przedmiotowe jak: polityka ludnościowa, polityka rodzinna, polityka wobec niepełnosprawności, ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna, polityka zdrowotna, polityka rynku pracy, polityka edukacyjna, polityka mieszkaniowa, polityka wobec NGO’s. Treścią analizy są także takie obszary jak: konsekwencje integracji europejskiej dla polityki społecznej, kształtowanie warunków pracy, kwestie aksjologiczne wpisane w takie zasady jak subsydiarność, dobro wspólne i solidaryzm społeczny. W książce można znaleźć także rozważania nt. przenikania się pojęć i koncepcji oraz scenariusze rozwoju polskiej polityki społecznej w perspektywie najbliższych dekad. Słowo wstępne do książki napisała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska a recenzentami pracy byli profesorowie: Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Józef Orczyk i Krzysztof Frysztacki. Książkę zważywszy na jej objętość (700 stron), kilkudziesięciu autorów zaproszonych do tego projektu oraz piękne jubileuszowe wydanie (dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury) można nazwać „Księgą 100-lecia polskiej polityki społecznej”. Sądzę, że każda osoba zajmująca się polityką społeczną w Polsce – w teorii czy w praktyce- powinna zapoznać się z treścią tej niezwykle interesującej publikacji.

Zapraszam do lektury !