Aktualności

okladka_123Szanowni Państwo,

pragnę zachęcić Państwa do lektury  nowej książki, którą wydaliśmy w marcu 2016 roku na Uczelni Korczaka w ramach serii „Nowa Polityka Społeczna”. Książka pt. „Zastosowanie coachingu w polityce społecznej” pod redakcją Mirosława Grewińskiego i Sylwii Majewskiej, to produkt rocznej współpracy Uczelni Korczaka z firmą ProfiBiznes ze Szczecina wraz z udziałem kilkunastu ekspertów z obszaru polityki społecznej i coachingu. Książka ma charakter podręcznika, który składa się z części teoretycznej, praktycznej i metodycznej.

Wybór tematu  do analizy w tej książce nie  był przypadkowy. W ostatnich latach poświęcono w naszym kraju wiele publikacji na temat coachingu w kontekście rozwoju osobistego czy zastosowania w biznesie, nie było jednak opracowania, które ukazywałoby problematykę coachingu w kontekście zastosowania tej metody wsparcia w instytucjach polityki społecznej. O ile temat superwizji w służbach społecznych  doczekał się już wstępnych analiz  to coaching był w dalszym ciągu niewykorzystanym tematem zarówno w aspekcie naukowych dociekań jak i praktycznego zastosowania.

Autorzy książki stawiają sobie pytanie – dlaczego coaching może być skuteczną  metodą wsparcia do zastosowania w polityce społecznej? Z treści książki wynika, że osoby, które doświadczyły sesji coachingowych uważają, że metoda ta pozwala poszerzać świadomość i potencjał ludzi, niezależnie do ich sytuacji społecznej czy zawodowej. Coaching może być skutecznym i efektywnym narzędziem  zarówno w pracy z prezesem wielkiej korporacji, jak i w pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub z pracownikami służb społecznych. Coaching ma tę zaletę, że pomaga spojrzeć na sytuację każdej osoby w sposób zindywidualizowany, z różnych perspektyw, co zapobiega utrwalaniu sytuacji bezradności. W profesjonalnym procesie coachingu to klient podejmuje decyzje i osiąga cele, więc już sama relacja coachingowa stymuluje nabywanie umiejętności podejmowania decyzji, działań i realizacji celów przy jednoczesnej odpowiedzialności za podjęte zobowiązania.

Doświadczenia Uczelni Korczaka z ostatnich lat, w realizacji dwóch dużych projektów innowacyjnych związanych z rozwojem coachingu pokazały , że w coachingu jest siła napędowa do wprowadzenia zmiany i osiągania tego, co wydawało się wcześniej niemożliwe do zrealizowania.

Liczymy na to, że książka składająca się z części teoretycznej i  praktycznej zainteresuje pracowników służb społecznych tematem coachingu do jego praktycznego zastosowania oraz do teoretycznej refleksji nad nowymi metodami wsparcia społecznego.

Zapraszam do lektury !

Mirosław Grewiński