Miesięczne archiwum: wrzesień 1999

Europejski Fundusz Socjalny i implikacje dla Polski, w: „ Społeczne skutki integracji Polski z UE” – red. K.Głąbicka, Warszawa 1999.

Europejski Fundusz Socjalny i implikacje dla Polski, w: „ Społeczne skutki integracji Polski z UE” – red. K.Głąbicka, Warszawa 1999.

Europejski Fundusz Socjalny i implikacje dla Polski, w: „ Społeczne skutki integracji Polski z UE” – red. K.Głąbicka, Warszawa 1999.

Spis treści

Przedmowa – Katarzyna Głqbicka . . . 9

Włodzimierz Anioł
Przyszłość europejskiej polityki społecznej . . . 15
1. Dotychczasowy dorobek . . . 16
2. Uwarunkowania pozytywne . . . 20
3. Uwarunkowania negatywne . . . 22
4. Kierunek przewartościowań . . . 26
5. Implikacje dla Polski . . . 29

Adam Kurzynowski
Standardy Unii Europejskiej w polityce społecznej poziom centralny i lokalny . . . 32
1. Ujęcie definicyjne . . . 32
2. Dylematy wdrażania standardów . . . 33
3. Implikacje dla Polski . . . 34

Mieczysław Kabaj
Rynek pracy w Unii Europejskiej i w Polsce . . . 36 Czytaj dalej