Miesięczne archiwum: maj 2000

Sytuacja dzieci obszaru pogranicza wschodniego, w: Wiadomości Statystyczne, 5/ 2000

Sytuacja dzieci obszaru pogranicza wschodniego, w: Wiadomości Statystyczne, 5/ 2000

Sytuacja dzieci obszaru pogranicza wschodniego, w: Wiadomości Statystyczne, 5/ 2000

SPIS TREŚCI

STUDIA METODOLOGICZNE

Antoni Faber, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Felix Kogan – Szacowanie plonów żyta na podstawie danych satelitarnych . . . 1

Piotr Sulewski – Test trendu sezonowości . . . 11

BADANIA I ANALIZY

Marlena Kuciarska-Ciesielska. Edyta Tryuk – Urodzenia małżeńskie i pozamałżeńskie w latach dziewięćdziesiątych . . . 20

Krystyna Gutkowska, Wacław Laskowski – Zróżnicowanie gospodarstw domowych w różnych fazach cyklu rozwoju rodziny . . . 31

Julian Auleytner, Mirosław Grewiński – Sytuacja dzieci obszaru pogranicza wschodniego . . . 46

Wiesława Domańska – Obciążenie odpadami środowiska naturalnego . . . 56

STATYSTYKA REGIONALNA Czytaj dalej