Miesięczne archiwum: wrzesień 2000

Finansowe instrumenty wspierania polityki społecznej w Unii Europejskiej, w: „Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej” – red. L. Frąckiewicz, A. Frączkiewicz-Wronki, Katowice 2000

Finansowe instrumenty wspierania polityki społecznej w Unii Europejskiej, w: „Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej” – red. L. Frąckiewicz, A. Frączkiewicz-Wronki, Katowice 2000

Finansowe instrumenty wspierania polityki społecznej w Unii Europejskiej, w: „Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej” – red. L. Frąckiewicz, A. Frączkiewicz-Wronki, Katowice 2000

Spis treści

WSTĘP . . . 5

Ludmiła Dziewięcka-Bokun:
MIEJSCE POLITYKI SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ . . . 7

Elżbieta Trafiałek:
INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W ODBIORZE SPOŁECZNYM . . . 19

Grażyna Szpor:
STANDARDY OCHRONY PRYWATNOŚCI W POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ NA TLE ROZWIĄZAŃ UNII EUROPEJSKIEJ . . . 37

Maria Gruz:
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ A INTEGRACJA EUROPEJSKA – PROBLEMY REGIONALNE . . . 53

Andrzej Rączaszek:
PROCES NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W PERSPEKTYWIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ . . . 73

Mirosław Grewiński:
FINANSOWE INSTRUMENTY WSPIERANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ . . . 91 Czytaj dalej