Miesięczne archiwum: styczeń 2002

Sytuacja socjalna pracowników w firmach zagranicznych na przykładzie supermarketów w Polsce w: Polityka Społeczna 1/2002

Sytuacja socjalna pracowników w firmach zagranicznych na przykładzie supermarketów w Polsce w: Polityka Społeczna 1/2002

Sytuacja socjalna pracowników w firmach zagranicznych na przykładzie supermarketów w Polsce w: Polityka Społeczna 1/2002

Spis treści 1/2002 – numer ogólnotematyczny

„Polityka Społeczna” – SPIS TREŚCI

SYTUACJA NA RYNKU PRACY U PROGU NOWEGO WIEKU – Małgorzata Szylko-Skoczny
SOCJOLOGICZNE ASPEKTY BEZROBOCIA – Piotr Mosiek
MIEJSCE SZKOLEŃ W OGRANICZANIU BEZROBOCIA W POLSCE. STUDIUM EMPIRYCZNE – Marek Bednarski
SYTUACJA SOCJALNA PRACOWNIKÓW W ZAGRANICZNYCH SUPERMARKETACH – Julian Auleytner, Mirosław Grewiński
BADANIE LOSÓW I POSTAW ABSOLWENTÓW ŚLĄSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH – Władysława Sobulowa, Konrad Tausz

RECENZJE

RAPORT O ROZWOJU SPOŁECZNYM. POLSKA 2000. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH; Czytaj dalej