Miesięczne archiwum: maj 2002

O finansach publicznej polityki społecznej – informacja w: Polityka Społeczna 5-6/2002

O finansach publicznej polityki społecznej – informacja w: Polityka Społeczna 5-6/2002

O finansach publicznej polityki społecznej – informacja w: Polityka Społeczna 5-6/2002

Spis treści 5-6/2002 – numer ogólnotematyczny

SPIS TREŚCI

KOSZTY PRACY W POLSCE – Zofia Jacukowicz
STUDIA I CO POTEM? BEZROBOCIE WŚRÓD ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH – Elżbieta Kryńska
ZWOLNIENIA GRUPOWE. POLSKA USTAWA A DYREKTYWA UE – Grażyna Spytek

DYSKUSJE
CZY RÓŻNICOWAĆ PŁACĘ MINIMALNĄ? ARTYKUŁ DYSKUSYJNY – Zofia Jacukowicz
ZASADA WZAJEMNOŚCIĄ ISTOTNE PRZESŁANKI DEREGULACJI RYNKU PRACY – Kazimierz W. Frieske

INICJATYWY REGIONALNE I LOKALNE
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W WOJ. PODKARPACKIM „WYRÓWNYWANIE SZANS 2001-2003” – Arkadiusz Tuziak Czytaj dalej