Miesięczne archiwum: lipiec 2002

Monitoring i ewaluacja Europejskiego Funduszu Społecznego w: Polityka Społeczna 7/2002

Monitoring i ewaluacja Europejskiego Funduszu Społecznego w: Polityka Społeczna 7/2002

Monitoring i ewaluacja Europejskiego Funduszu Społecznego w: Polityka Społeczna 7/2002

Spis treści 7/2002 – numer ogólnotematyczny

SPIS TREŚCI

PRZYCHODY ZE ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH W RODZINACH ROLNICZYCH – Alina Sikorska
CZYNNIKI KUMULACJI ZASOBÓW W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH – Małgorzata Rószkiewicz
MONITORING I EWALUACJA W ZASTOSOWANIU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – Mirosław Grewiński
ZWIĄZKOWA STRONA UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY – Ludwik Florek
SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Franciszek Małysz
BEZROBOCIE NA WSI W WOJ. OPOLSKIM. STUDIUM ANALIZY W WYBRANYCH POWIATACH – Krzysztof Drozd

DYSKUSJE
NIE TYLKO WZROST GOSPODARCZY. SPOJRZENIE NA ELASTYCZNOŚĆ RYNKU PRACY PO KONFERENCJACH FUNDACJI CASE ORAZ NBP – Mateusz Walewski Czytaj dalej