Miesięczne archiwum: wrzesień 2003

Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, (redakcja), WSP TWP, Warszawa 2003.

Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, (redakcja), WSP TWP, Warszawa 2003.

Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, (redakcja), WSP TWP, Warszawa 2003.

Spis treści

Wstęp . . . 5

Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński
Kreowanie europejskiej polityki regionalnej . . . 7

Mirosław Grewiński
Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej . . . 24

Katarzyna Kazimierczak

Od programu Phare do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . . . 42

Adriana Niedoszewska, Tomasz Kozłowski

Europejski Fundusz Społeczny w Polsce jako instrument polityki zatrudnienia Unii Europejskiej . . . 65

Anna Dydoń, Paweł Tkaczyk

Wspólna Polityka Rolna i wspieranie obszarów wiejskich z funduszy strukturalnych UE . . . 86 Czytaj dalej

Finansowanie zadań polityki społecznej ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w: „System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” red. K. Głąbicka i M. Pierzchalska, Pionki-Radom 2003

Finansowanie zadań polityki społecznej ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w: „System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” red. K. Głąbicka i M. Pierzchalska, Pionki-Radom 2003

Finansowanie zadań polityki społecznej ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w: „System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” red. K. Głąbicka i M. Pierzchalska, Pionki-Radom 2003

Spis treści

Przedmowa . . . 8

Polityka społeczna – wybór pomiędzy filantropią a samozaradnością Julian Auleytner . . . 10

Polskie normy socjalne w aspekcie zabezpieczenia społecznego Maria Pierzchalska . . . 13
1. Wprowadzenie . . . 13
2. Pomoc lecznicza . . . 17
3. Zasiłki chorobowe . . . 18
4. Świadczenia w razie bezrobocia . . . 19
5. Świadczenia na starość . . . 20
6. Świadczenia w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych . . . 21
7. Świadczenia rodzinne . . . 22
8. Świadczenia macierzyńskie . . . 24
9. Świadczenia w razie inwalidztwa . . . 24
10. Świadczenia w razie śmierci żywiciela rodziny . . . 25
11. Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . . . 26 Czytaj dalej