Miesięczne archiwum: maj 2004

Rozwój zasobów ludzkich w ramach programów UE jako element aktywnej polityki społecznej w: Wiadomości Społeczne – Biuletyn Informacyjny PTPS 1/2004, Warszawa 2004

Rozwój zasobów ludzkich w ramach programów UE jako element aktywnej polityki społecznej w: Wiadomości Społeczne – Biuletyn Informacyjny PTPS

Rozwój zasobów ludzkich w ramach programów UE jako element aktywnej polityki społecznej w: Wiadomości Społeczne – Biuletyn Informacyjny PTPS

Spis treści

OD REDAKCJI . . . 5

Wystąpienie Krzysztofa Patera – Ministra Polityki Społecznej – na konferencji zorganizowanej wspólnie z Dyrektorem Generalnym Międzynarodowej Organizacji Pracy – Panem Juanem Samavia poświęconej perspektywie państwa opiekuńczego . . . 6

ARTYKUŁY

Katarzyna Głąbicka
Możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej . . . 11

Mirosław Grewiński
Rozwój zasobów ludzkich w ramach programów UE jako element aktywnej polityki społecznej. Krytyczna analiza działań . . . 19

Beata Dziadczyk
Dostęp społeczeństwa polskiego do świadczeń zdrowotnych . . . 40 Czytaj dalej