Miesięczne archiwum: wrzesień 2004

Fundusze strukturalne i polityka regionalna UE, Warszawa 2004 – (praca zbiorowa)

Fundusze strukturalne i polityka regionalna UE, Warszawa 2004 - (praca zbiorowa).

Fundusze strukturalne i polityka regionalna UE, Warszawa 2004 – (praca zbiorowa).

Spis treści

Przedmowa . . . 5
Wstęp . . . 7

I.Region jako podmiot polityki regionalnej . . . 17
II. Pojęcie, geneza, ewolucja europejskiej polityki regionalnej . . . 33
III. Instrumenty polityki spójności UE . . . 61
IV. Polska w polityce strukturalnej Unii Europejskiej . . . 111

Zakończenie. . . 161
Bibliografia. . . 163

Działalność UE na rzecz polityki spójności społeczno-gospodarczej w: Spójność społeczno-ekonomiczna. Implikacje regionalne, red. K. Głąbicka, Radom 2004

Działalność UE na rzecz polityki spójności społeczno-gospodarczej w: Spójność społeczno-ekonomiczna. Implikacje regionalne, red. K. Głąbicka, Radom 2004

Działalność UE na rzecz polityki spójności społeczno-gospodarczej w: Spójność społeczno-ekonomiczna. Implikacje regionalne, red. K. Głąbicka, Radom 2004

Spis treści

Wprowadzenie . . . 7

Część ogólna

Maria Pierzchaiska: Znaczenie spójności społeczno-gospodarczej dla rozwoju regionalnego . . . 11
1. Europejska polityka rozwoju regionalnego . . . 12
2. Spójność społeczno-gospodarcza . . . 17
3. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej . . . 20

Katarzyna Głąbicka: Spójność społeczno-ekonomiczna w integrującej się Europie . . . 27
1. Zróżnicowanie regionalne na obszarze Unii Europejskiej . . . 28
2. Rola instytucji UE . . . 31
3. Cele wspólnotowe na rzecz spójności . . . 37
4. Fundusze strukturalne . . . 40
5. Efekty realizowanej polityki spójności . . . 42

Mirosław Grewiński: Działalność Unii Europejskiej na rzecz spójności społeczno-gospodarczej . . . 46
1. Spójność gospodarcza . . . 48
2. Spójność społeczna . . . 52
3. Spójność terytorialna . . . 60 Czytaj dalej