Miesięczne archiwum: styczeń 2006

Bezrobocie i dezaktywizacja młodzieży jako problem polityki społecznej w: Wiadomości Społeczne – Biuletyn Informacyjny 1/2006

Bezrobocie i dezaktywizacja młodzieży jako problem polityki społecznej w: Wiadomości Społeczne

Bezrobocie i dezaktywizacja młodzieży jako problem polityki społecznej w: Wiadomości Społeczne

Spis treści

Od Redakcji . . . 5

Ryszard Szarfenberg
Dwa modele polityki społecznej fIll podstawie artykułu Ides Nicaisea . . . 7

Bartosz Pieliński
Problemy z kategoryzacją polityki społecznej – przypadek Azji Wschodniej . . . 14

Maria Theiss
Typy kapitału społecznego w polityce społecznej . . . 23

Lukasz Łotocki
Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji – ujęcie definicyjne . . . 34

Miroslaw Grewiński
Problem bezrobocia młodzieży – wyzwanie dla polityki społecznej . . . 39

Czytaj dalej