Miesięczne archiwum: maj 2006

Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism w: Polityka Społeczna 5/6 2006

Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism

Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism

W numerze 5-6 (386, 387) szczególnie polecamy artykuły:
Mieczysława Kabaja – Nowe metody jakości i przydatności kształcenia w szkołach wyższych

Artykuł oparty jest na badaniach losów i karier absolwentów Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.

Mirosław Grewiński – Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism

Agnieszki Jachowicz Domy pomocy społecznej – konieczność czy może luksus?

Ponadto w numerze:

Recenzje polskich publikacji
Sprawozdania z krajowych konferencji

„Polityka Społeczna” – Spis treści 5-6/2006 Czytaj dalej