Miesięczne archiwum: wrzesień 2007

O idei i podmiotach gospodarki społecznej w: "Uspołecznienie gospodarki rynkowej" (red. K. Głąbicka), Radom 2007.

O idei i podmiotach gospodarki społecznej w: Uspołecznienie gospodarki rynkowej (red. K. Głąbicka), Radom 2007.

O idei i podmiotach gospodarki społecznej w: „Uspołecznienie gospodarki rynkowej” (red. K. Głąbicka), Radom 2007.

SPIS TREŚCI

Przedmowa – Katarzyna Głąbicka . . . 6

CZĘŚĆ I
Z DOŚWIADCZEŃ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ

I. Wprowadzenie w problematykę gospodarki społecznej – Katarzyna Głąbicka

1. Wprowadzenie . . . 10
2. Początki gospodarki społecznej . . . 11
3. Gospodarka społeczna we współczesnym świecie . . . 12
4. Podmioty gospodarki społecznej . . . 14
5. Zakończenie . . . 15

II. O idei i podmiotach gospodarki społecznej – Mirosław Grewiński

1. Wprowadzenie . . . 16
2. Trudności definicyjne . . . 16
3. Doświadczenia z gospodarką społeczną w wybranych krajach . . . 20
3.1. Wielka Brytania . . . 21
3.2. Włochy . . . 22
3.3. Niemcy . . . 25
4. Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne w Polsce . . . 28
5. Zakończenie . . . 32 Czytaj dalej

Doświadczenia i perspektywy wsparcia systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście wykorzystania możliwości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Sytuacja w pomocy społecznej województwa mazowieckiego w opinii pracowników socjalnych – raport z badań w: Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – o odpowiedzialnej polityce społecznej; M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), Warszawa 2007

Doświadczenia i perspektywy wsparcia systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście wykorzystania możliwości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Sytuacja w pomocy społecznej województwa mazowieckiego w opinii pracowników socjalnych - raport z badań w: Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja - o odpowiedzialnej polityce społecznej; M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), Warszawa 2007

Doświadczenia i perspektywy wsparcia systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście wykorzystania możliwości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Sytuacja w pomocy społecznej województwa mazowieckiego w opinii pracowników socjalnych – raport z badań w: Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – o odpowiedzialnej polityce społecznej; M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), Warszawa 2007

Spis treści

Pobierz plik Pobierz wprowadzenie

Pobierz plik Pobierz rozdział 2

Pobierz plik Pobierz rozdział 3

Pobierz plik Pobierz zakończenie

Jaka przyszłość państwa opiekuńczego? O przeobrażeniach welfare state w: Polska polityka społeczna wobec wyzwań społeczno-ekonomicznych UE (red. K. Głąbicka), Radom 2007.

Jaka przyszłość państwa opiekuńczego? O przeobrażeniach welfare state w: Polska polityka społeczna wobec wyzwań społeczno-ekonomicznych UE (red. K. Głąbicka), Radom 2007.

Jaka przyszłość państwa opiekuńczego? O przeobrażeniach welfare state w: Polska polityka społeczna wobec wyzwań społeczno-ekonomicznych UE (red. K. Głąbicka), Radom 2007.

Spis treści

Przedmowa . . . 5

CZĘŚĆ I

Teoretyczne aspekty polityki społecznej wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE

Julian Auleytner
Priorytety polskiej polityki społecznej . . . 8

Katarzyna Głąbicka
Wyzwania spójności społeczno-ekonomicznej UE . . . 17

Jerzy Żuchowski
Filozofia TQM oparciem dla zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej . . . 28

Leszek Kopciuch
Uwagi o aksjologicznych podstawach polityki społecznej w UE . . . 37

Barbara Muszyńska
Idea wolności i jedności w filozoficznych koncepcjach Europy . . . 47 Czytaj dalej

Od państwa opiekuńczego do wielosektorowości w kształtowaniu dobrobytu społecznego – zmieniający się kontekst polityki społecznej w Polsce w: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, A. Rączaszek, W. Koczur (redakcja), Katowice 2007.

Od państwa opiekuńczego do wielosektorowości w kształtowaniu dobrobytu społecznego - zmieniający się kontekst polityki społecznej w Polsce w: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, A. Rączaszek, W. Koczur (redakcja), Katowice 2007.

Od państwa opiekuńczego do wielosektorowości w kształtowaniu dobrobytu społecznego – zmieniający się kontekst polityki społecznej w Polsce w: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, A. Rączaszek, W. Koczur (redakcja), Katowice 2007.

Spis treści

WSTĘP . . . 9

CZĘŚĆ OGÓLNA

Józef Orczyk: ZMIANY ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ A POLITYKA GOSPODARCZA . . . 15
Ryszard Szarfenberg: MITY W KRYTYCE POLITYKI SPOŁECZNEJ . . . 27
Ludmiła Dziewięcka-Bokun: CHALLENGES AND DILEMMAS OF THE POLlSH AND EUROPEAN UNION SOCIAL POLICY AFTER THE ENLARGEMENT IN SEARCH FOR AN UNKNOWN EUROPEAN MODEL . . . 39
Józef Zarzeczny: WELFARE MIX JAKO KATEGORIA DOCELOWEGO MODELU POLITYKI SPOŁECZNEJ W UE . . . 49
Francesco Villa: EUROPEAN SOClAL IDENTITY: FROM VALUES TO PRACTICE . . . 61
Yohanan Stryjan: NEW PATHS AND OLD DEPENDENCES: POPULATlON DYNAMICS AND INSTITUTlONAL DESIGN IN THE SWEDISH WELFARE SECTOR, 1991-1994 . . . 71
Chiara Saraceno: THE REPRODUCTIVE PARADOX OF A FAMILlALlSTIC SOClETY: THE CASE OF ITALIAN LOWEST-LOW FERTILlTY . . . 91
Mirosław Grewiński: OD PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO DO WIELOSEKTOROWOŚCI W KSZTAŁTOWANIU DOBROBYTU SPOŁECZNEGO-ZMIENIAJĄCY SIĘ KONTEKST POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE . . . 105 Czytaj dalej

Bariery i perspektywy wdrażania projektów społecznych w ramach EFS w: „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej”, (red. K. Piątek, A. Karwacki), Toruń 2007

Bariery i perspektywy wdrażania projektów społecznych w ramach EFS w: „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej”, (red. K. Piątek, A. Karwacki), Toruń 2007.

Bariery i perspektywy wdrażania projektów społecznych w ramach EFS w: „Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej”, (red. K. Piątek, A. Karwacki), Toruń 2007

Spis treści

Arkadiusz Karwacki

Krzysztof Piątek

Aktywna polityka społeczna i Europa socjalna w centrum zainteresowań badawczych . . . 9

Część I

Dyskusje wokół państwa opiekuńczego

Julian Auleytner

Czy Polska jest państwem opiekuńczym? . . . 25

Jolanta Supińska

Portret polskiego neoliberała . . . 43

Krzysztof Frysztacki

Socjalnej Ameryki główne dylematy i kierunki rozwoju . . . 53 Czytaj dalej