Miesięczne archiwum: czerwiec 2008

Wokół polityki społecznej – księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi J. Auleytnerowi, współredaktorka K. Głąbicka, Warszawa 2008

Wokół polityki społecznej - księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi J. Auleytnerowi (red. M. Grewiński i K. Głąbicka), Warszawa 2008.

Wokół polityki społecznej – księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi J. Auleytnerowi, red. M. Grewiński i K. Głąbicka, Warszawa 2008


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Wokół polityki społecznej – księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Julianowi Auleytnerowi
Redakcja: Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Numer ISBN: 


Spis treści

Słowo wstępne . . . 7
Życiorys zawodowy Juljana Auleytnera . . . 8

Część 1
Zagadnienia ponadnarodowe
Tadeusz Kowalak
Globalizacja gospodarki i problemy społeczne obecnego świata . . . 13
Stanisław Otok
Świat z perspektywy procesów globalizacji . . . 42
Mirosław Księżopolski
Polityka społeczna z porównawczej perspektywy . . . 52
Katarzyna Głąbicka
Wyzwania spójności społeczno-gospodarczej dla polskiej polityki społecznej . . . 58
Gertruda Uścińska
Międzynarodowe podmioty polityki społecznej a współczesne wyzwania społeczne . . . 73

Część 2
Problemy zarządzania polityką społeczną
Tadeusz Szumlicz
O modelach polityki społecznej i pożądanej redystrybucji dochodów . . . 85
Zdzisław Pisz
Gospodarowanie świadczeniami społecznymi . . . 101
Aldona Frączkiewicz-Wronka
O potrzebie wprowadzenia zasad zarządzania publicznego do organizacji publicznych . . . 111
Mirosław Grewiński
Modele wielosektorowości w pluralizmie polityki społecznej . . . 127
Maria Gagacka
Wsparcie społeczne. Wartość czy instrument w lokalnej polityce społecznej . . . 143
Izabela Podobas
Rola liderów w kształtowaniu rynku politycznego . . . 169

Część 3
Wokół badań nad polityką społeczną
Jan Krzyszkowski
Badania porównawcze w polityce społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej . . . 179
Andrzej Rączaszek
Demograficzne uwarunkowania rynków konsumpcji społecznej . . . 191
Marek Sokołowski
Internetoholizm. Fakty i Mity . . . 201
Witold Rakowski
Przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia osób z wyższym wykształceniem w Polsce w latach 1988-2002 . . . 209
Małgorzata Baron-Wiaterek
Telepraca jako forma elastycznego zatrudniania pracowników . . . 224
Felicjan Bylok
Społeczeństwo konsumpcyjne a bieda. Paradoks konsumpcji osób ubogich . . . 236
Ryszard Szanferberg
Wątpliwe prawa, wątpliwa argumentacja . . . 255
Julitta Nowak
Wolontariat – współczesna forma aktywności społecznej . . . 267
Jerzy Mikulski
Wyższa uczelnia droga do normalizacji ku niezależności człowieka niepełnosprawnego . . . 287
Monika Ślęzak, Bartłomiej Szegda
Problem tożsamości etnicznej wśród ukraińskojęzycznej ludności Podlasia północnego w Polsce . . . 307
Jadwiga Kida
Społeczny wymiar pracy . . . 322

Część 4
Aksjologiczne problemy polityki społecznej
Janusz Sztumski
Problem godności człowieka w czasach globalizacji . . . 341
Ludmiła Dziewięcka-Bokun
Religia jako determinanta w czasie globalizacji . . . 341
Włodzimierz Goriszowski
Mormońskie więzi i układy . . . 353
Danuta Drynda
Kształcenie do wartości w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej. Historyczne inspiracje dla współczesności . . . 357
Stefan Opara
Panslawizm . . . 371

Publikacje prof. dr. hab. Juljana Auleytnera . . . 375
Wykaz magistrów . . . 390
Wykaz doktorantów . . . 394


Publikacja do pobrania – PDF