Miesięczne archiwum: wrzesień 2008

wstęp do ksiązki pt. "Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce" red. J. Krzyszkowski, Warszawa 2008.

wstęp do ksiązki pt. Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce red. J. Krzyszkowski, Warszawa 2008.

wstęp do ksiązki pt. „Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce” red. J. Krzyszkowski, Warszawa 2008.

Spis treści

Mirosław Grewiński
Wstęp . . . 5

Jerzy Krzyszkowski
Wprowadzenie . . . 7

CZĘŚĆ I.
Aktywność zawodowa i społeczno-polityczna kobiet wiejskich

Rozdział I.

Elżbieta Psyk-Piotrowska: Kobiety wiejskie w literaturze i badaniach socjologicznych . . . 19

Rozdział II.
Agnieszka Kretek-Kamińska: Charakterystyki społeczno-zawodowe badanych kobiety wiejskich na tle danych ogólnopolskich . . . 39

Rozdział III.
Agnieszka Michalska-Żyła: Gotowość kobiet wiejskich do podjęcia pracy -uwarunkowania i perspektywy . . . 63 Czytaj dalej

Integracja czy dezintegracja usług społecznych w Europie – konsekwencje dla wielosektorowej polityki społecznej. w: "Integracja socjalna z perspektywy członkostwa polski w Unii Europejskiej" (red. K. Głąbicka),Radom 2008.

Integracja czy dezintegracja usług społecznych w Europie  – konsekwencje dla wielosektorowej polityki społecznej. w: Integracja socjalna z perspektywy członkostwa polski w Unii Europejskiej (red. K. Głąbicka),Radom 2008.

Integracja czy dezintegracja usług społecznych w Europie – konsekwencje dla wielosektorowej polityki społecznej. w: Integracja socjalna z perspektywy członkostwa polski w Unii Europejskiej (red. K. Głąbicka),Radom 2008.

Spis treści

Przedmowa . . . 5

Katarzyna Głąbicka

Integracja socjalna w Europie na przestrzeni wieków . . . 9

Andrzej Lipiński

Deontologia Wspólnoty i dobra zbiorowego w myśli europejskiej . . . 28

Izabela Podobas

Integracja socjalna obywateli polskich w instytucjach UE . . . 47

Mirosław Grewiński
Integracja czy dezintegracja usług społecznych w Europie – konsekwencje dla wielosektorowej polityki społecznej . . . 63

Julian Auleytner

Przeciw ubóstwu – nowe działania w Unii Europejskiej . . . 76 Czytaj dalej

Modele wielosektorowości w pluralizmie polityki społecznej w: „Wokół polityki społecznej – księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi J. Auleytnerowi” (red. K. Głąbicka i M. Grewiński ), Warszawa 2008

Wokół polityki społecznej - księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi J. Auleytnerowi (red. M. Grewiński i K. Głąbicka), Warszawa 2008

Wokół polityki społecznej – księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi J. Auleytnerowi (red. M. Grewiński i K. Głąbicka), Warszawa 2008

Spis treści
Słowo wstępne … 7
Życiorys zawodowy Juljana Auleytnera … 8

Część 1
Zagadnienia ponadnarodowe

Tadeusz Kowalak
Globalizacja gospodarki i problemy społeczne obecnego świata … 13
Stanisław Otok
Świat z perspektywy procesów globalizacji … 42
Mirosław Księżopolski
Polityka społeczna z porównawczej perspektywy … 52
Katarzyna Głąbicka
Wyzwania spójności społeczno-gospodarczej dla polskiej polityki społecznej … 58
Gertruda Uścińska
Międzynarodowe podmioty polityki społecznej a współczesne wyzwania społeczne … 73

Część 2
Problemy zarządzania polityką społeczną Czytaj dalej

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w Polsce – od teorii do praktyki w: "Partnerstwo, rodzina, równość, praca" (red. K.Piątek, A. Karwacki), Toruń 2008.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w Polsce - od teorii do praktyki w: Partnerstwo, rodzina, równość, praca (red. K.Piątek, A. Karwacki), Toruń 2008.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w Polsce – od teorii do praktyki w: „Partnerstwo, rodzina, równość, praca” (red. K.Piątek, A. Karwacki), Toruń 2008.

Spis treści

Krystyna Dowgiałło
Projekt „Partnerstwo – Rodzina – Równość – Praca” – wprowadzenie . . . 7

CZĘŚĆ I. Teoretyczne konteksty projektu

Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki
Ku aktywności – aktywizacja podmiotów polityki społecznej . . . 15

Anna Cygan, Mirosław Grewiński
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w Polsce – od teorii do praktyki . . . 29

Zenon Wiśniewski
Kobiety na rynku pracy w Polsce . . . 55

Mariola Racław-Markowska
„Między domem a etatem”. Instrumenty polityki rodzinnej ułatwiające godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych . . . 71 Czytaj dalej