Miesięczne archiwum: styczeń 2009

Teoretyczne aspekty pluralizmu w polityce społecznej w: Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne 1/2009

Teoretyczne aspekty pluralizmu w polityce społecznej w: Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne 1/2009

Teoretyczne aspekty pluralizmu w polityce społecznej w: Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne 1/2009.

SPIS TREŚCI

Przedmowa . . . 4

Katarzyna Głąbicka
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji jako nowy instrument europejskiej polityki społecznej . . . 6

Ewelina Wiszczun
Koncepcja flexicurity . . . 15

Halina Worach – Kardas
Wielosektorowość w polityce społecznej a bezpieczeństwo socjalne . . . 28

Mirosław Grewiński
Teoretyczne aspekty pluralizmu w polityce społecznej . . . 38

Izabela Podobas
Wykorzystanie marketingu społecznego przez organizacje non-profit . . . 50 Czytaj dalej