Miesięczne archiwum: czerwiec 2009

Tak dla Polski

Tak dla Polski

Tak dla Polski

SPIS TREŚCI

Dariusz Szymczycha – Wstęp . . . 7

Kalendarium kampanii prezydenckiej poprzedzającej referendum unijne . . . 15

Jerzy Głuszyński – Polacy przed wejściem do Unii Europejskiej . . . 39

Biuro Integracji Europejskiej Kancelarii Prezydenta RP i eksperci odpowiadają na pytania Polaków . . . 51
I. Sytuacja grup najniżej uposażonych . . . 53
II. Tożsamość narodowa i Ziemie Zachodnie . . . 63
III. Kwestie finansowe . . . 68
IV. Polacy w strukturach unijnych . . . 74
V. Swobody obywatelskie na terytorium UE . . . 83
VI. Podatki, budownictwo, transport . . . 88
VII. Małe i średnie przedsiębiorstwa . . . 96
VIII. Edukacja, świadectwa i dyplomy . . . 100
IX. Wymiar sprawiedliwości i służby państwowe . . . 106

Czytaj dalej