Miesięczne archiwum: lipiec 2009

Wydatkowanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce z perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora w: Trzeci Sektor 18/2009

Wydatkowanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce z perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora w: Trzeci Sektor 18/2009

Wydatkowanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce z perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora w: Trzeci Sektor 18/2009.

Spis treści

Marek Rymsza
Absorpcja funduszy unijnych w trzecim sektorze i jej konsekwencje dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego . . . 2

Mirosław Grewiński
Wydatkowanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce z perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora . . . 10

Piotr Stronkowski
Zmiany w zarządzaniu funduszami strukturalnymi w Polsce: postęp, regres, stagnacja? . . . 24

Agnieszka Rymsza
Źródła nieefektywności wykorzystywania funduszy strukturalnych na przykładzie wspierania rozwoju ekonomii społecznej i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych . . . 34

Jerzy Boczoń, Alicja Dawidowska
Blaski i cienie wydatkowania funduszy europejskich w trzecim sektorze -jak środki unijne zmieniają funkcjonowanie organizacji pozarządowych na Pomorzu . . . 46 Czytaj dalej