Miesięczne archiwum: listopad 2009

Wyzwania stojące przed instytucjami pomocy społecznej w kontekście realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej (red. Wioletta Szymczak), KUL Jana Pawła II, Lublin 2009

Wyzwania stojące przed instytucjami pomocy społecznej w kontekście realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej (red. Wioletta Szymczak), KUL Jana Pawła II, Lublin 2009

Wyzwania stojące przed instytucjami pomocy społecznej w kontekście realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej (red. Wioletta Szymczak), KUL Jana Pawła II, Lublin 2009

SPIS TREŚCI
Wstęp (Wioletta Szymczak) . . . 5
CZĘŚĆ I WYZWANIA
JAN MAZUR OSPPE
Duch pracy socjalnej w kontekście pytania o człowieka . . . 13
ZOFIA KAWCZYŃSKA-BUTRYM
Współczesna rodzina – wyzwania dla pracy socjalnej . . . 21
MIROSŁAW GREWIŃSKI
Wyzwania stojące przed instytucjami pomocy społecznej w kontekście realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 . . . 29
TERESA ZBYRAD
Konflikt ról w zawodzie pracownika socjalnego . . . 53
EWA LEŚNIAK-BEREK, KAZIMIERA WÓDZ
Dylematy kształcenia dla pracy socjalnej. Z doświadczeń Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego . . . 67

Część II. KOMPETENCJE I METODY
TOMASZ KAŹMIERCZAK
Czy praca socjalna w Polsce jest nowoczesna? . . . 89 Czytaj dalej