Miesięczne archiwum: listopad 2010

System lokalnej polityki pomocy społecznej – instytucje i instrumenty (red. M. Bąkiewicz i M. Grewiński), Warszawa 2010.

System lokalnej polityki pomocy społecznej – instytucje i instrumenty (red. M. Bąkiewicz i M. Grewiński), Warszawa 2010.

System lokalnej polityki pomocy społecznej – instytucje i instrumenty (red. M. Bąkiewicz i M. Grewiński), Warszawa 2010.

SPIS TREŚCI
Wstęp . . . 5

CZĘŚĆ I
INSTYTUCJE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE . . . 7
Mirosław Grewiński
System pomocy i integracji społecznej w Polsce – pluralizm, uspołecznienie i urynkowienie usług socjalnych . . . 9
Marcin Bąkiewicz
Decentralizacja w systemie pomocy społecznej – aspekty instytucjonalne . . . 36
Marcin Dąbrowski
Prawo pomocy społecznej . . . 59
Barbara Ślusarczyk
Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce . . . 93
Mirosław Grewiński
Instytucje polityki zatrudnienia i rynku pracy w Polsce . . . 114
Mirosław Grewiński
Znaczenie podmiotów „trzeciego systemu” w działalności pomocy społecznej . . . 152 Czytaj dalej

System lokalnej pomocy społecznej. Wybrane aspekty instytucjonalne i praktyczne, współredaktor M. Bąkiewicz, Warszawa 2010

System lokalnej polityki pomocy społecznej – instytucje i instrumenty (red. M. Bąkiewicz i M. Grewiński), Warszawa 2010.

System lokalnej polityki pomocy społecznej – instytucje i instrumenty, red. M. Bąkiewicz i M. Grewiński, Warszawa 2010


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: System lokalnej pomocy społecznej. Wybrane aspekty instytucjonalne i praktyczne
Redakcja: Marcin Bąkiewicz, Mirosław Grewiński
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Numer ISBN: 


Spis treści

Wstęp . . . 5

CZĘŚĆ I
INSTYTUCJE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE . . . 7
Mirosław Grewiński
System pomocy i integracji społecznej w Polsce – pluralizm, uspołecznienie i urynkowienie usług socjalnych . . . 9
Marcin Bąkiewicz
Decentralizacja w systemie pomocy społecznej – aspekty instytucjonalne . . . 36
Marcin Dąbrowski
Prawo pomocy społecznej . . . 59
Barbara Ślusarczyk
Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce . . . 93
Mirosław Grewiński
Instytucje polityki zatrudnienia i rynku pracy w Polsce . . . 114
Mirosław Grewiński
Znaczenie podmiotów „trzeciego systemu” w działalności pomocy społecznej . . . 152

CZĘŚĆ II
PRAKTYKA POMOCY SPOŁECZNEJ . . . 173
Izabela Rybka
Projekt socjalny jako podstawowe narzędzie pracy pracownika socjalnego: stan postulowany czy faktyczny w polskim systemie pomocy społecznej? . . . 175
Joanna Augustowska
Planowanie i realizacja projektu socjalnego . . . 196
Krzysztof Bakalarski
Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej . . . 214
Dobroniega Trawkowska
Superwizja w pomocy społecznej w Polsce. Aspekty teoretyczne i praktyczne . . . 244
Joanna Lizut
Zadania programów integracyjnych i reintegracyjnych. Ewaluacja w pracy socjalnej . . . 265
Joanna Plak
Zapobieganie bezrobociu i pomoc bezrobotnej młodzieży w województwie lubelskim na przykładzie miasta Lublina . . . 279

Spis tabel . . . 295
Spis rysunków . . . 295


Publikacja do pobrania – PDF

 


Ewaluacja w programach i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w: Ewaluacja w służbach społecznych (red. B. Szatur Jaworska – red.), Warszawa 2010.

Ewaluacja w programach i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w: Ewaluacja w służbach społecznych (red. B. Szatur Jaworska – red.), Warszawa 2010.

Ewaluacja w programach i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w: Ewaluacja w służbach społecznych (red. B. Szatur Jaworska – red.), Warszawa 2010.

Przedmowa . . . 9
I. ISTOTA EWALUACJI . . . 13
Wprowadzenie . . . 13

Rozdzial1 Historyczne źródła i czynniki rozwoju ewaluacji . . . 15
1. Wstęp . . . 15
2. W kierunku upowszechnienia stanowiska o celowości badania skutków społecznych interwencji. Powstawanie ewaluacji – od początku XIX w. do lat 50. XX w . . . 16
3. Ocena programów hojnego państwa opiekuńczego. Rozwój ewaluacji – lata 50. i 60. XX w. . . . 18
4. Między „cięciem wydatków” na programy społeczne a potrzebą inkluzji odbiorców. Od lat 60. XX w. – poszukiwanie nowych podejść w ewaluacji . . . 19

Rozdział 2 Zagadnienia terminologiczne . . . 24
1. Wstęp . . . 24
2. Ewaluowanie jako rodzaj oceniania . . . 24
3. Podstawowe elementy ewaluowania . . . 26
4. Ewaluacja działania . . . 28 Czytaj dalej

Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych, współautor A. Karwacki, MCPS 2010

Pluralizm i międzysektorowa współpraca w zakresie realizacji usług społecznych (współautor A. Karwacki),  MCPS 2010.

Pluralizm i międzysektorowa współpraca w zakresie realizacji usług społecznych (współautor A. Karwacki), MCPS 2010.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych
Autor: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki
Wydawca: MCPS
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Numer ISBN: 978-83-918100-8-9


Spis treści

Wstęp . . . 9

CZĘŚĆ 1
Rozdział 1.
Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia pluralistycznej, wielosektorowej i aktywizującej polityki, pomocy i integracji społecznej
. . . 13
1.1. Transformacja polityki społecznej i państwa opiekuńczego . . . 13
1.2. Reorganizacja systemów pomocy społecznej w Polsce . . . 15
1.3. Międzysektorowe partnerstwo i współpraca . . . 20
1.4. Rozwój zindywidualizowanych usług społecznych i ich integracja . . . 22
1.5. Menedżeryzacja, nowe zarządzanie publiczne i governance w lokalnej polityce społecznej . . . 29
1.6. Skuteczność i efektywność usług społecznych . . . 33
1.7. Od pasywnych świadczeń do aktywizującej pomocy społecznej . . . 43

Rozdział 2.
Pluralizm i wielosektorowość w pomocy społecznej na Mazowszu – analiza dynamiki instytucji . . . 55
2.1. Zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005-2009 . . . 55
2.2. Wielosektorowość w systemie wsparcia instytucjonalnego w województwie mazowieckim w latach 2007-2009 . . . 59

CZĘŚĆ 2
Rozdział 3.
Pomoc społeczna a międzysektorowa współpraca i usługi społeczne w województwie mazowieckim na tle sytuacji w Polsce – raport z badań . . . 87
3.1. Ośrodki pomocy społecznej a międzysektorowa współpraca i usługi społeczne . . . 87
3.2. Powiatowe centra pomocy społecznej a międzysektorowa współpraca
i usługi społeczne . . . 135
Podstawowe wnioski z badań OPS . . . 159
Podstawowe wnioski z badań PCPR . . . 161

Zakończenie . . . 165
Wybrana literatura cytowana w pracy . . . 169