Miesięczne archiwum: sierpień 2011

Dezaktywizacja i wykluczenie społeczne młodzieży – wyzwaniem dla partnerskiej współpracy instytucjonalnej i rozwoju zintegrowanych usług społecznych w: OHP jako realizator usług rynku pracy, Warszawa 2011

Dezaktywizacja i wykluczenie społeczne młodzieży – wyzwaniem dla partnerskiej współpracy instytucjonalnej i rozwoju zintegrowanych usług społecznych w: OHP jako realizator usług rynku pracy, Warszawa 2011

Dezaktywizacja i wykluczenie społeczne młodzieży – wyzwaniem dla partnerskiej współpracy instytucjonalnej i rozwoju zintegrowanych usług społecznych w: OHP jako realizator usług rynku pracy, Warszawa 2011.

SPIS TREŚCI
Ewa Giermanowska, Joanna Kotzian
Wstęp . . . 7
Jerzy Mormul
Wystąpienie Komendanta Głównego OHP . . . 13

CZĘŚĆ I
Wyzwania polityki rynku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży

Mieczysław Kabaj
Główne wyzwania polityki rynku pracy w Polsce w latach 2011-2015 . . . 17
Mirosław Grewiński
Dezaktywizacja i wykluczenie społeczne młodzieży wyzwaniem dla partnerskiej współpracy instytucjonalnej i rozwoju zintegrowanych usług społecznych . . . 41
Irena Mazek
Kierunki rozwoju polityki rynku pracy wobec młodzieży . . . 55
Beata Mazurek-Kucharska
Oczekiwania pracodawców oraz czynniki sprzyjające odnoszeniu przez młodzież sukcesów na rynku pracy . . . 59 Czytaj dalej

Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w: Europejskie Innowacje, IKE, Warszawa, Bruksela 2011

Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w: Europejskie Innowacje, IKE, Warszawa, Bruksela 2011

Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w: Europejskie Innowacje, IKE, Warszawa, Bruksela 2011.

SPIS TREŚCI
Wstęp . . . 11

CZĘŚĆ I
Zdzisław W. Puślecki
Innowacje a konkurencyjność . . . 23
Wojciech Piotr
Kapitał ludzki jako czynnik determinujący rozwój innowacyjnego społeczeństwa . . . 43
Bożena Lublińska-Kasprzak, Paulina Zadura-Lichota
Społeczny duch innowacyjności a wzrost gospodarczy . . . 54
Marian Apostoł
Strategia Lizbońska czy Europejska Strategia Postępu, Innowacji i Cywilizacji? . . . 66
Hans Martens
Innowacja to coś więcej niż badania i rozwój . . . 72
Jerzy Samborski
Innowacyjni imigranci, czyli tajemnica Doliny Krzemowej . . . 77
Maciej Walkowski
Innowacyjność w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej w kontekście realizacji założeń Programu Europa 2020 . . . 90
Mirosław Grewiński
Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań . . . 109
Czytaj dalej