Miesięczne archiwum: wrzesień 2011

Usługi społecznie odpowiedzialnego biznesu, współredaktorka M. Bonikowska, WSP TWP, Warszawa 2011

Usługi społecznie odpowiedzialnego biznesu (red. M. Bonikowska, M. Grewiński), Warszawa 2011.

Usługi społecznie odpowiedzialnego biznesu, red. M. Bonikowska, M. Grewiński, Warszawa 2011


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Usługi społecznie odpowiedzialnego biznesu
Redakcja: Małgorzata Bonikowska, Mirosław Grewiński
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 


Spis treści

Informacja o projekcie . . . 9
Noty o Autorach . . . 15

Wstęp
Mirosław Grewiński . . . 21

O związkach polityki społecznej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu
Mirosław Grewiński . . . 27
Współpraca biznesu z jednostkami samorządu terytorialnego a realizacja polityki społecznej
Anna Cygan . . . 41
CSR – wspólna przestrzeń dla biznesu i organizacji pozarządowych
Marta Karwacka . . . 60
Społeczna odpowiedzialność a biznes
Jacek Dymowski . . . 79
CSR a człowiek jako jednostka
Sylwia Lewandowska-Akhulediani . . . 106
CSR a równość płci
Ewa Rutkowska . . . 136
CSR a Kapitał Społeczny – perspektywa wewnętrzna firmy
Marta Pokutycka-Mądrala . . . 154
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a zdrowie
Anna Daria Nowicka . . . 174
CSR a wartość dla klienta
Łukasz Makuch . . . 205
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu i innowacje
Natalia Ćwik . . . 232
Metody pomiaru CSR
Martyna Wronka . . . 259

Zakończenie
Małgorzata Bonikowska, Mirosław Grewiński . . . 273

Bibliografia . . . 281


Publikacja do pobrania – PDF

Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce (red. M. Grewiński i B. Więckowska), Warszawa 2011.

Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce (red. M. Grewiński i B. Więckowska), Warszawa 2011.

Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce (red. M. Grewiński i B. Więckowska), Warszawa 2011.

Spis treści

Informacje o projekcie . . . 7

Noty o autorach . . . 18

Wstęp
Mirosław Grewiński . . . 17

Transformacja polityki społecznej w Europie – główne kierunki reorganizacji
Mirosław Grewiński . . . 21

Polityka społeczna i usługi społeczne
Ryszard Szarfenberg . . . 43

Usługi społeczne w strefie zdrowia – w kierunku prywatnego uczestnictwa
Magdalena Osak . . . 74

Usługi społeczne w opiece długoterminowej
Babara Więckowska, Ewelina Szwalkiewicz . . . 118

Czytaj dalej

Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, współredaktorka B. Więckowska, WSP TWP, Warszawa 2011

Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce (red. M. Grewiński i B. Więckowska), Warszawa 2011.

Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce (red. M. Grewiński i B. Więckowska), Warszawa 2011.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce
Redakcja: Mirosław Grewiński, Barbara Więckowska
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca:
WSP TWP w warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 978-83-61121-47-3


Spis treści

Informacje o projekcie . . . 7
Noty o autorach . . . 18

Wstęp
Mirosław Grewiński . . . 17

Transformacja polityki społecznej w Europie – główne kierunki reorganizacji
Mirosław Grewiński . . . 21
Polityka społeczna i usługi społeczne
Ryszard Szarfenberg . . . 43
Usługi społeczne w strefie zdrowia – w kierunku prywatnego uczestnictwa
Magdalena Osak . . . 74
Usługi społeczne w opiece długoterminowej
Babara Więckowska, Ewelina Szwalkiewicz . . . 118
Usługi w pomocy społecznej
Izabela Rybka, Ewelina Wiszczun . . . 158
Usługi w obszarze ubezpieczeń społecznych
Joanna Owczarek, Joanna Plak . . . 213
Usługi w polskim systemie zabezpieczenia społecznego – dalsze kierunki przemian
Barbara Więckowska . . . 261

Zakończenie
Mirosław Grewiński, Barbara Więckowska . . . 271

Bibliografia . . . 283Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, współredaktor M. Rymsza, WSP TWP, Warszawa 2011

Polityka aktywizacji w Polsce Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej (red. M. Grewiński i M. Rymsza), Warszawa 2011.

Polityka aktywizacji w Polsce Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej (red. M. Grewiński i M. Rymsza), Warszawa 2011.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej
Redakcja: Mirosław Grewiński, Marek Rymsza
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 978-83-61121-50-3


Spis treści

Informacje o projekcie . . . 9
Noty o autorach . . . 15

Wstęp
Marek Rymsza . . . 19

CZĘŚĆ I
POLITYKA SPOŁECZNA
Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce
Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza . . . 29
Sektor gospodarki społecznej w wielosektorowej polityce społecznej – w kierunku usług społecznych
Mirosław Grewiński, Stanisław Kamiński . . . 55
Gospodarka społeczna w dokumentach Unii Europejskiej
Katarzyna Głąbicka . . . 85

Część II
GOSPODARKA SPOŁECZNA I TRZECI SEKTOR
Panorama podmiotów gospodarki społecznej i ekonomii społecznej
Jan Herbst, Sławomir Nałęcz . . . 109
W stronę przedsiębiorczości społecznej – ekonomizacja organizacji pozarządowych
Jan Herbst, Kuba Wygnański . . . 145
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych a zatrudnienie socjalne w sektorze gospodarki społecznej: problem dualności systemów wsparcia
Marek Rymsza . . . 180

CZĘŚĆ III
USŁUGI SPOŁECZNE
Usługi społeczne w zakresie zatrudnienia socjalnego
Arkadiusz Karwacki . . . 197
Usługi społeczne świadczone przez spółdzielnie socjalne
Joanna Brzozowska . . . 218
Działalność stowarzyszeń i fundacji w zakresie aktywizacji zawodowej oraz innych usług społecznych
Karolina Goś-Wójcicka, Sławomir Nałęcz . . . 234
Beneficjenci aktywnej polityki rynku pracy
Maria Gogacka . . . 261
Katalog usług społecznych
Joanna Lizut, Paweł Kowalczuk . . . 287

Zakończenie
Mirosław Grewiński . . . 313

Bibliografia . . . 329