Miesięczne archiwum: listopad 2012

Polityka społeczna w Chinach – rozwój a dobrostan, Chwak Kwank Chan, King Lun Ngok, David Phillips, WSP TWP, Warszawa 2012.

Polityka społeczna w Chinach – rozwój a dobrostan, Chwak Kwank Chan, King Lun Ngok, David Phillips, WSP TWP, Warszawa 2012.

Polityka społeczna w Chinach – rozwój a dobrostan, Chwak Kwank Chan, King Lun Ngok, David Phillips, WSP TWP, Warszawa 2012.

Spis treści
Przedmowa do wydania polskiego . . . 11
Przedmowa . . . 13

Część I PODSTAWY I RAMY
Rozdział 1. Polityka społeczna Chin: podstawy i problematyka . . . 17
Wprowadzenie: początek nowej ery . . . 17
Osiągnięcia gospodarcze Chin a dobrostan . . . 20
Zrozumieć Chiny i problematykę polityki Chin . . . 21
Kontekst społeczny i administracyjny Chin . . . 24
Struktura książki . . . 29
Rozdział 2. Polityka społeczna a dobrostan . . . 32
Ograniczenia PKB a alternatywne formy pomiaru . . . 33
Wskaźnik Rozwoju Społecznego i jego ograniczenia . . . 34
Rola subiektywnego dobrostanu . . . 35
Jakość społeczna i podejście jakości życia Phillipsa . . . 37
Natura ludzka a dobrostan . . . 39
Wnioski . . . 45
Rozdział 3. Polityka społeczna w kontekście reform gospodarczych . . . 48
System gospodarczy przed reformami . . . 49 Czytaj dalej

Polityka społeczna w Chinach – rozwój a dobrostan, Chwak Kwank Chan, King Lun Ngok, David Phillips, WSP TWP, Warszawa 2012

Polityka społeczna w Chinach – rozwój a dobrostan, Chwak Kwank Chan, King Lun Ngok, David Phillips, WSP TWP, Warszawa 2012.

Polityka społeczna w Chinach – rozwój a dobrostan, Chwak Kwank Chan, King Lun Ngok, David Phillips, WSP TWP, Warszawa 2012.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka społeczna w Chinach – rozwój a dobrostan
Autor: Chwak Kwank Chan, King Lun Ngok, David Phillips
Redakcja wydania polskiego: Julian Auleytner, Mirosław Grewiński
Seria: Współczesna polityka społeczna
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 978-83-61121-62-6


Spis treści

Przedmowa do wydania polskiego . . . 11
Przedmowa . . . 13

Część I PODSTAWY I RAMY
Rozdział 1. Polityka społeczna Chin: podstawy i problematyka . . . 17
Wprowadzenie: początek nowej ery . . . 17
Osiągnięcia gospodarcze Chin a dobrostan . . . 20
Zrozumieć Chiny i problematykę polityki Chin . . . 21
Kontekst społeczny i administracyjny Chin . . . 24
Struktura książki . . . 29

Rozdział 2. Polityka społeczna a dobrostan . . . 32
Ograniczenia PKB a alternatywne formy pomiaru . . . 33
Wskaźnik Rozwoju Społecznego i jego ograniczenia . . . 34
Rola subiektywnego dobrostanu . . . 35
Jakość społeczna i podejście jakości życia Phillipsa . . . 37
Natura ludzka a dobrostan . . . 39
Wnioski . . . 45

Rozdział 3. Polityka społeczna w kontekście reform gospodarczych . . . 48
System gospodarczy przed reformami . . . 49
Zmiany w polityce społecznej a reformy gospodarcze . . . 51
Reformy gospodarcze, lata 1978-1992 . . . 52
Wpływ reform gospodarczych na politykę społeczną w latch 1978-1992 . . . 56
Reformy gospodarcze po roku 1993 . . . 59
Wpływ reform gospodarczych na politykę społeczną po roku 1993 . . . 65
Wnioski . . . 70

Rozdział 4. Proces tworzenia polityki społecznej w Chinach . . . 74
Rzeczywisty twórca polityki Chin: Komunistyczna Partia Chin . . . 5
Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL) i jego Stały Komitet: najwyższy państwowy organ tworzenia polityki . . . 78
Rada Państwa – główny twórca polityki Chin . . . 78
Kluczowe instytucje rządowe a kształtowanie polityki społecznej . . . 81
Inne podmioty zaangażowane w kształtowanie polityki społecznej . . . 85
Proces tworzenia prawa w Chinach: przykład Ustawy – Kontrakty w Prawie Pracy . . . 86
Proces wdrażania polityki społecznej: relacje między władzami centralnymi a lokalnymi . . . 88
Wnioski . . . 89

Część II. KLUCZOWE OBSZARY POLITYKI A DOBROSTAN
Rozdział 5. Polityka zabezpieczenia społecznego . . . 95
System zabezpieczenia społecznego przed reformami gospodarczymi . . . 96
System zabezpieczenia społecznego po reformach gospodarczych . . . 97
System zabezpieczenia społecznego a dobrostan . . . 111
Wnioski . . . 133

Rozdział 6. Polityka zatrudnienia . . . 139
Polityka zatrudnienia przed reformami gospodarczymi . . . 140
Polityka zatrudnienia po reformach gospodarczych . . . 143
Przekształcenia rynkowe a bezrobocie w Chinach . . . 145
Nadwyżka pracowników wiejskich . . . 150
Chińska polityka walki z bezrobociem . . . 151
Polityka rynku pracy a dobrostan . . . 156
Wnioski . . . 167

Rozdział 7. Polityka opieki zdrowotnej . . . 170
Opieka zdrowotna przed reformami gospodarczymi . . . 171
Opieka zdrowotna po reformach gospodarczych . . . 174
Reforma opieki zdrowotnej a dobrostan . . . 192
Wnioski . . . 207

Rozdział 8. Polityka edukacyjna . . . 213
Polityka edukacyjna przed reformami gospodarczymi . . . 214
Zarys polityki edukacyjnej w okresie reform gospodarczych . . . 216
Polityka edukacyjna a dobrostan . . . 225
Wnioski . . . 237

Rozdział 9. Polityka mieszkaniowa . . . 241
Polityka mieszkaniowa przed reformami gospodarczymi . . . 242
Polityka mieszkaniowa w okresie reform gospodarczych . . . 244
Rolnicy tracący ziemię . . . 256
Polityka mieszkaniowa a dobrostan . . . 257
Wnioski . . . 269

Część III. WNIOSKI
Rozdział 10. Reformy polityki społecznej a dobrostan . . . 275
Dobrostan w okresie reform społecznych . . . 276
Wnioski . . . 309
Wykaz tabel . . . 317
Wykaz rysunków . . . 319
Lista skrótów . . . 320
Przelicznik walut . . . 322


Publikacja do pobrania – PDF

 


Dobre praktyki mentora akademickiego, (red. M. Grewiński), Warszawa 2012

Dobre praktyki mentora akademickiego, (red. M. Grewiński), Warszawa 2012.

Dobre praktyki mentora akademickiego, (red. M. Grewiński), Warszawa 2012.

SPIS TREŚCI
Wstęp
Mentor akademicki . . . 5

Część I Być mentorem
Marta Sachajko
1. Istota, cele i charakterystyka mentoringu akademickiego . . . 9
Katarzyna Gorzędowska
2. Techniki mentoringu . . . 29
Katarzyna Gorzędowska
3. Problemy związane z mentoringiem . . . 39
Marta Gębska, Katarzyna Gorzędowska
4. Superwizja – teoria i praktyka . . . 46

Część II
Być mentorem w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Doświadczenia mentorów
Anna Bogacka
5. Realizacja procesu mentoringowego w WSP TWP . . . 55
Martyna Wronka
6. Od wykładowcy do mentora . . . 58
Monika Sulik
7. Superwizja z punktu widzenia mentora i wykładowcy . . . 69 Czytaj dalej

Dobre praktyki mentora akademickiego, WSP TWP, Warszawa 2012

Dobre praktyki mentora akademickiego, (red. M. Grewiński), Warszawa 2012.

Dobre praktyki mentora akademickiego, (red. M. Grewiński), Warszawa 2012.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Dobre praktyki mentora akademickiego. Doświadczenia projektu „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”
Redakcja: Mirosław Grewiński
Wydawca: WSP TWP
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
Numer ISBN: 978-83-61121-65-7


Spis treści

Wstęp
Mentor akademicki . . . 5

Część I
Być mentorem
Marta Sachajko
1. Istota, cele i charakterystyka mentoringu akademickiego . . . 9
Katarzyna Gorzędowska
2. Techniki mentoringu . . . 29
Katarzyna Gorzędowska
3. Problemy związane z mentoringiem . . . 39
Marta Gębska, Katarzyna Gorzędowska
4. Superwizja – teoria i praktyka . . . 46

Część II
Być mentorem w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Doświadczenia mentorów
Anna Bogacka
5. Realizacja procesu mentoringowego w WSP TWP . . . 55
Martyna Wronka
6. Od wykładowcy do mentora . . . 58
Monika Sulik
7. Superwizja z punktu widzenia mentora i wykładowcy . . . 69
Joanna Plak
8. Studium przypadku w pracy mentora . . . 74
Krystyna Liszka
9. Mentoring – dialog dla rozwoju. Studium przypadku – Katarzyna . . . 81
Marta Gębska
10. Mentoring akademicki – studium przypadku . . . 93
Monika Sulik
11. Moje doświadczenia mentorskie. Studium przypadku – opracowane na podstawie osobistych doświadczeń w relacji mentoringowej . . . 100
Wojciech Zając
12. Rola hermeneutyki w mentoringu. Studium indywidualnego przypadku . . . 108
Monika Myśliwiec
13. Mentoring widziany oczami studentów . . . 115
Jerzy Jackowicz
14. Dobre i złe praktyki w mentoringu akademickim . . . 126
Michał Rupert
15. Ewaluacja procesu mentoringu i jej wyniki . . . 144
Anna Bogacka, Mirosław Grewiński
16. Mentoring w kontekście Systemu Indywidualnego Rozwoju Osobistego i Zawodowego na WSP TWP . . . 155

Bibliografia . . . 157
Aneks
Załącznik 1. Regulamin mentoringu WSP TWP . . . 166
Załącznik 2. Organizacja mentoriali . . . 168
Załącznik 3. Zasady etyki mentorskiej . . . 169


Publikacja do pobrania – PDF

Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej, w: „Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej” tom I pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012.

Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej, w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej tom I pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012.

Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej, w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej tom I pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012.

Spis treści
Słowo wstępne . . . 9

Część I
Zasady i instytucje indywidualnego prawa pracy
Rozdział 1. Maciej Borski
Prawo do pracy jako wartość uniwersalna . . . 15
Rozdział 2. Anna Kalisz
Zasady równości i niedyskryminacji jako podstawa orzekania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Studium kazusu Kucukdevici . . . 33
Rozdział 3. Helena Szewczyk
Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na religię oraz przekonania (światopogląd) w prawie wspólnotowym oraz prawie polskim . . . 53
Rozdział 4. Arkadiusz Sobczyk
Do dyskusji o definiowaniu nietypowych form zatrudnienia . . . 75
Rozdział 5. Leszek Mitrus
Kary z tytułu pracowniczej odpowiedzialności porządkowej . . . 87 Czytaj dalej