Miesięczne archiwum: czerwiec 2013

Europeizacja polskiej polityki społecznej na tle reorganizacji welfare state w: Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie (red. K. Głąbicka i M. Kubiak), PTPS, Gdańsk 2013

Europeizacja polskiej polityki społecznej na tle reorganizacji welfare state w: Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie (red. K. Głąbicka i M. Kubiak), PTPS, Gdańsk 2013

Europeizacja polskiej polityki społecznej na tle reorganizacji welfare state w: Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie (red. K. Głąbicka i M. Kubiak), PTPS, Gdańsk 2013

SPIS TREŚCI

Przedmowa . . . 7

I. Część Aspekty globalne

Andrzej Chodubski

Polityka społeczna w rzeczywistości współczesnych przemian cywilizacyjnych . 17 Krzysztof Piątek

Państwo socjalne wobec procesów europeizacji i globalizacji . . . 29

Julian Auleytner

Globalne aspekty polityki społecznej . . . 51

Witold Turnowiecki

Globalizacja a nierówności społeczne i ekonomiczne . . . 64

Ewelina Wiszczun

Analiza czynników wpływających na rozwój globalnego rynku pracy – egzemplifikacja polskiego rynku pracy . . . 75 Czytaj dalej