Miesięczne archiwum: sierpień 2013

Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec (wspólnie z E. Przedecką), Adalbert Evers, Rolf Heinze, Thomas Olk, WSP TWP, Warszawa 2013

Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec (wspólnie z E. Przedecką), Adalbert Evers, Rolf Heinze, Thomas Olk, WSP TWP, Warszawa 2013.

Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec (wspólnie z E. Przedecką), Adalbert Evers, Rolf Heinze, Thomas Olk, WSP TWP, Warszawa 2013.

Spis treści
Mirosław Grewiński, Ewa Przedecka
Przedmowa do wydania polskiego . . . 9
Adalbert Evers, Rolf G. Heinze, Thomas Olk
Wprowadzenie: Usługi społeczne – arena i generator przemian społecznych . . . 13

A. Koncepcje, teoria, rozwój historyczny
Martin Baethge
Praca w społeczeństwie usługowym . . . 43
Hartmut Hausermann, Walter Siebel
Teorie społeczeństwa usługowego . . . 75
Anja Hartmann
Usługi społeczne: specyfika, zadania i kierunki rozwoju z perspektywy teorii socjologicznych . . . 91
Chństoph Sachfie
Historia usług społecznych w Niemczech . . . 112
Josef Schmid
Usługi społeczne a przyszłość państwa opiekuńczego . . . 139
Klaus-Peter Strohmeiery Marc Neu
Oddziaływanie przemian demograficznych na usługi społeczne w miastach i gminach . . . 167
Rolf G. Heinze
Usługi społeczne a zatrudnienie . . . 189
Wolfgang Dunkel
Praca w społecznych organizacjach usługowych: interakcja z klientem . . . 211
Arne von Boetticher, Johannes Munder
Kwestie prawne usług społecznych – główne kierunki i istota dyskusji . . . 232

B. Zarządzanie, własność i kontrola publiczna
Dieter Grunow
Usługi społeczne jako dobro publiczne . . . 257
Joachim Merchel
Związki socjalne, trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie . . . 276
Adalbert Evers
Welfare mix a usługi społeczne . . . 298
Frank Nullmeier
Governance usług społecznych . . . 320
Stephen Grohs, Jorg Bogumił
Zarządzanie usługami społecznymi . . . 337

C. Usługi społeczne w poszczególnych dziedzinach i sektorach
Ingo Bode
Usługi społeczne na rynku pracy . . . 359
Karin Jurczyk, Barbara Thiessen
Rodzina a usługi społeczne . . . 377
Wolfgang Glatzer
Usługi społeczne w obszarze gospodarstwa domowego . . . 400
Sybille Stobe-Blossey
Usługi społeczne w edukacji i opiece wczesnodziecięcej . . . 419
Fabian Kessl, Hans-Uwe Otto
Praca socjalna i usługi społeczne . . . 442
Gerhard Naegele
Usługi społeczne dla osób starszych . . . 457
Albrecht Rohrmann, Johannes Schadler
Od opieki instytucjonalnej do asysty osobistej. Usługi społeczne w obszarze wsparcia ludzi z niepełnosprawnością . . . 482
Oliver Fehren
Ukierunkowanie usług społecznych na przestrzeń społeczną . . . 502

D. Kultura i modele
Ilona Ostner
Opieka – kluczowa kategoria w obszarze usług społecznych? . . . 525
Thomas Olk
Relacje usługowe: obywatel, użytkownik, konsument i koproducent . . . 548
Thomas Klie
Zarządzanie przypadkiem a usługi społeczne . . . 567

E. Usługi społeczne w ujęciu międzynarodowym
Mathias Maucher
Unia Europejska i usługi świadczone w interesie ogólnym . . . 587

Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec, Adalbert Evers, Rolf Heinze, Thomas Olk, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2013

Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec (wspólnie z E. Przedecką), Adalbert Evers, Rolf Heinze, Thomas Olk, WSP TWP, Warszawa 2013.

Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec (wspólnie z E. Przedecką), Adalbert Evers, Rolf Heinze, Thomas Olk, WSP TWP, Warszawa 2013.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec
Redakcja: Adalberta Eversa, Rolfa Heinze, Thomasa Olka
Redakcja wydania polskiego: Mirosław Grewiński, Ewa Przedecka
Seria: Współczesna polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Numer ISBN: 978-83-61121-70-1


Spis treści

Mirosław Grewiński, Ewa Przedecka
Przedmowa do wydania polskiego . . . 9
Adalbert Evers, Rolf G. Heinze, Thomas Olk
Wprowadzenie: Usługi społeczne – arena i generator przemian społecznych . . . 13

A. Koncepcje, teoria, rozwój historyczny
Martin Baethge
Praca w społeczeństwie usługowym . . . 43
Hartmut Hausermann, Walter Siebel
Teorie społeczeństwa usługowego . . . 75
Anja Hartmann
Usługi społeczne: specyfika, zadania i kierunki rozwoju z perspektywy teorii socjologicznych . . . 91
Chństoph Sachfie
Historia usług społecznych w Niemczech . . . 112
Josef Schmid
Usługi społeczne a przyszłość państwa opiekuńczego . . . 139
Klaus-Peter Strohmeiery Marc Neu
Oddziaływanie przemian demograficznych na usługi społeczne w miastach i gminach . . . 167
Rolf G. Heinze
Usługi społeczne a zatrudnienie . . . 189
Wolfgang Dunkel
Praca w społecznych organizacjach usługowych: interakcja z klientem . . . 211
Arne von Boetticher, Johannes Munder
Kwestie prawne usług społecznych – główne kierunki i istota dyskusji . . . 232

B. Zarządzanie, własność i kontrola publiczna
Dieter Grunow
Usługi społeczne jako dobro publiczne . . . 257
Joachim Merchel
Związki socjalne, trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie . . . 276
Adalbert Evers
Welfare mix a usługi społeczne . . . 298
Frank Nullmeier
Governance usług społecznych . . . 320
Stephen Grohs, Jorg Bogumił
Zarządzanie usługami społecznymi . . . 337

C. Usługi społeczne w poszczególnych dziedzinach i sektorach
Ingo Bode
Usługi społeczne na rynku pracy . . . 359
Karin Jurczyk, Barbara Thiessen
Rodzina a usługi społeczne . . . 377
Wolfgang Glatzer
Usługi społeczne w obszarze gospodarstwa domowego . . . 400
Sybille Stobe-Blossey
Usługi społeczne w edukacji i opiece wczesnodziecięcej . . . 419
Fabian Kessl, Hans-Uwe Otto
Praca socjalna i usługi społeczne . . . 442
Gerhard Naegele
Usługi społeczne dla osób starszych . . . 457
Albrecht Rohrmann, Johannes Schadler
Od opieki instytucjonalnej do asysty osobistej. Usługi społeczne w obszarze wsparcia ludzi z niepełnosprawnością . . . 482
Oliver Fehren
Ukierunkowanie usług społecznych na przestrzeń społeczną . . . 502

D. Kultura i modele
Ilona Ostner
Opieka – kluczowa kategoria w obszarze usług społecznych? . . . 525
Thomas Olk
Relacje usługowe: obywatel, użytkownik, konsument i koproducent . . . 548
Thomas Klie
Zarządzanie przypadkiem a usługi społeczne . . . 567

E. Usługi społeczne w ujęciu międzynarodowym
Mathias Maucher
Unia Europejska i usługi świadczone w interesie ogólnym . . . 587


Publikacja do pobrania – PDF