Miesięczne archiwum: październik 2013

Książki autorskie oraz publikacje pod redakcją

[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]

Artykuły naukowe w czasopismach

[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
*[ okładka ]
[ okładka ]
*[ okładka ]
*[ okładka ]
*[ okładka ]

Ekspertyzy

[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]

Polityka społeczna a CSR w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów) tom II pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013

Polityka społeczna a CSR w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów) tom II pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013

Polityka społeczna a CSR w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów) tom II pod red. B. M. Ćwiertniaka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013.

SPIS TREŚCI
Bolesław Maciej Ćwiertniak
O aktualnych zagadnieniach prawa pracy i polityki socjalnej (zamiast wstępu) . . . 7

CZĘŚĆ I
O koncepcji stosunku pracy i zasadach prawa stosunku pracy

Rozdział 1. Jerzy Wratny
Koncepcja stosunku pracy w pismach profesora Macieja Święcickiego . . . 17
Rozdział 2. Jan Piątkowski
Fikcja pozaumownych stosunków pracy . . . 25
Rozdział 3. Krzysztof Walczak
Pojęcie pracodawcy w polskim prawie pracy i wynikające z niego problemy praktyczne . . . 41
Rozdział 4. Alina Wypych-Żywicka
Jeszcze o zasadach prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p . . . 49
Rozdział 5. Kinga Szymańska
Wpływ społecznej nauki Kościoła katolickiego na kształtowanie się podstawowej zasady prawa do pracy . . . 61 Czytaj dalej