Miesięczne archiwum: październik 2014

Publikacje pod redakcją

[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]

Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu, Martin Powell, WSP TWP, Warszawa 2010

okladka_111

Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu, Martin Powell, WSP TWP, Warszawa 2010


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu
Redakcja: Martin Powell
Redakcja naukowa przekładu: Mirosław Grewiński
Seria: Współczesna polityka społeczna
Wydawca: WSP TWP
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Numer ISBN: 978-83-61121-31-2


Spis treści

Wykaz skrótów . . . 13

Wstęp do wydania polskiego . . .  15

Martin Powell
Rozdział 1. Wielosektorowa gospodarka i społeczny podział dobrobytu
. . . 19
Przegląd . . . 19
Wprowadzenie . . . 19
Polityka społeczna a wielosektorowość . . . 22
Społeczny podział dobrobytu . . . 26
Elementy wielosektorowej gospodarki dobrobytu . . . 27
Wymiary wielosektorowej gospodarki dobrobytu . . . 29
Zakończenie . . . 36
Podsumowanie . . . 37
Zagadnienia do dyskusji . . . 37
Warto przeczytać . . . 37
Źródła elektroniczne . . . 37
Literatura . . . 37

John Stewart
Rozdział 2. Wielosektorowa gospodarka dobrobytu w ujęciu historycznym 
. . . 42
Przegląd . . . 42
Wprowadzenie . . . 42
Państwo i dobrobyt w ujęciu historycznym . . . 44
Rodzina i dobrobyt w ujęciu historycznym . . . 48
Rynek i dobrobyt w ujęciu historycznym . . . 50
Sektor pozarządowy i dobrobyt w ujęciu historycznym . . . 53
Historycznie zmienne relacje między podmiotami wielosektorowej gospodarki dobrobytu . . . 56
Zakończenie . . . 57
Podsumowanie . . . 58
Zagadnienia do dyskusji . . . 58
Warto przeczytać . . . 58
Źródła elektroniczne . . . 59
Literatura . . . 59

Brian Lund
Rozdział 3. Państwo a dobrobyt
. . . 61
Przegląd . . . 61
Wprowadzenie . . . 61
Państwowe finansowanie i produkcja: władze centralne . . . 62
Państwowe finansowanie i produkcja: samorząd lokalny . . . 66
Państwowe finansowanie/rynkowa produkcja . . . 68
Państwowe finansowanie/pozarządowa produkcja . . . 69
Państwowe finansowanie/nieformalna, „sąsiedzka” produkcja . . . 70
Rynkowe finansowanie/państwowa produkcja . . . 71
Państwo i redystrybucja dochodów . . . 72
„Nowa” Partia Pracy – nowe państwo? . . . 73
Integracja społeczna . . . 73
Zakończenie . . . 76
Podsumowanie . . . 78
Zagadnienia do dyskusji . . . 79
Warto przeczytać . . . 79
Literatura . . . 79

Mark Drakeford
Rozdział 4. Sektor prywatny a dobrobyt
. . . 83
Przegląd . . .  83
Wprowadzenie . . . 83
Idea prywatyzacji . . . 85
Prywatyzacja a dobrobyt społeczny . . . 86
Pierwsza kadencja „nowej” Partii Pracy . . . 89
Druga kadencja T. Blaira . . . 90
W kierunku sektora prywatnego – leczenie szpitalne . . . 93
W kierunku sektora prywatnego: opieka instytucjonalna . . . 95
Zakończenie . . . 101
Podsumowanie . . . 101
Zagadnienia do dyskusji . . . 102
Warto przeczytać . . . 102
Źródła elektroniczne . . .  102
Literatura . . . 103

Pete Alcock, Duncan Scott
Rozdział 5. Dobrobyt a sektor wolontarystyczny i wspólnotowy
. . . 106
Przegląd . . . 106
Wprowadzenie . . . 106
Rozwój lokalny . . . 111
Kontekst praktyki politycznej . . . 113
Charakterystyka sektora wolontarystycznego i wspólnotowego . . . 119
Perspektywy na przyszłość . . . 124
Zakończenie . . . 125
Podsumowanie . . . 126
Warto przeczytać . . . 127
Źródła elektroniczne . . . 127
Literatura . . . 127

Hilary Arksey, Caroline Glendinning
Rozdział 6. Dobrobyt a sektor nieformalny
. . . 131
Przegląd . . . 131
Wprowadzenie . . . 131
Opiekunowie – kim są? . . . 134
Polityka „nowej” Partii Pracy wobec opiekunów . . . 136
Finansowe wsparcie dla opiekunów . . .  140
Jak zmieniła się sytuacja opiekunów pod wpływem polityki laburzystów? . . . 142
Bariery efektywnego wsparcia opiekunów . . . 143
Zakończenie . . . 146
Podsumowanie . . .  148
Zagadnienia do dyskusji . . . 148
Warto przeczytać . . . 149
Źródła elektroniczne . . . 149
Literatura . . . 150

Adrian Sinfeld
Rozdział 7. Świadczenia podatkowe
. . . 154
Przegląd . . . 154
Wprowadzenie . . . 154
W stronę kredytów podatkowych . . . 158
Emerytalne świadczenia podatkowe . . . 162
Świadczenia podatkowe a państwo dobrobytu . . . 168
Zakończenie . . . 170
Podsumowanie . . . 171
Zagadnienia do dyskusji . . . 172
Warto przeczytać . . . 172
Źródła elektroniczne . . . 172
Literatura . . . 173

Edward Brunsdon, Margaret May
Rozdział 8. Świadczenia pracownicze
. . . 177
Przegląd . . .  177
Wprowadzenie . . . 177
Czym są świadczenia pracownicze? . . . 179
Współczesne formy świadczeń pracowniczych . . . 181
Przykłady współczesnych świadczeń zatrudnieniowych . . . 189
Zakończenie . . . 201
Podsumowanie . . . 201
Zagadnienia do dyskusji . . . 202
Warto przeczytać . . . 202
Źródła elektroniczne . . . 202
Literatura . . . 203

Michael Hill
Rozdział 9. Wielosektorowa gospodarka dobrobytu w perspektywie porównawczej
. . . 206
Przegląd . . . 206
Wprowadzenie . . . 206
Teoria porównawcza a wielosektorowość . . . 207
Zabezpieczenie społeczne . . . 210
Ochrona zdrowia . . . 214
Edukacja . . . 217
Świadczenia opiekuńcze . . . 219
Zakup a produkcja świadczeń . . . 224
Zakończenie . . . 226
Podsumowanie . . . 227
Zagadnienia do dyskusji . . . 227
Warto przeczytać . . . 227
Literatura . . . 227

Nicola Yeates
Rozdział 10. Globalny i ponadnarodowy wymiar wielosektorowości w polityce społecznej
. . . 230
Przegląd . . . 230
Wprowadzenie . . . 230
Skala zaangażowania organizacji międzynarodowych w politykę społeczną . . . 232
Charakter wpływu organizacji międzynarodowych na politykę społeczną . . . 234
Zalecenia i wpływy rządowych organizacji międzynarodowych dotyczące polityki społecznej . . .
241
Zakończenie . . . 247
Podsumowanie . . . 249
Zagadnienia do dyskusji . . . 249
Warto przeczytać . . . 249
Źródła elektroniczne . . . 250
Literatura . . . 250

Martin Powell
Rozdział 11. Wnioski końcowe dotyczące analizy wielosektorowej gospodarki dobrobytu i społecznego podziału dobrobytu
. . . 253
Przegląd . . . 253
Wprowadzenie . . . 253
Wielosektorowa gospodarka dobrobytu i społeczny podział dobrobytu w czasie i w przestrzeni . . . 254
Wielosektorowa gospodarka dobrobytu i społeczny podział dobrobytu pod rządami laburzystów . . . 258
Trzy wymiary wielosektorowej gospodarki dobrobytu . . . 263
Analizowanie wielosektorowej gospodarki dobrobytu . . . 265
„Persona non grata” – związki wielosektorowej gospodarki dobrobytu z innymi zagadnieniami . . . 267
Wpływ wielosektorowej gospodarki dobrobytu i społecznego podziału dobrobytu . . . 269
Zakończenie . . . 271
Podsumowanie . . . 272
Zagadnienia do dyskusji . . . 272
Warto przeczytać . . . 272
Źródła elektroniczne . . . 272
Literatura . . . 273

Spis ramek, rysunków i tabel . . . 276

Noty o autorach . . . 279


Publikacja do pobrania – PDF

Rok 2052, Jorgen Randers, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2014

okladka_110

Rok 2052, Jorgen Randers, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2014


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Rok 2052
Autor: Jorgen Randers
Redakcja naukowa i językowa przekładu: Julian Auleytner, Mirosław Grewiński
Seria: Współczesna polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer ISBN: 978-83-61121-81-7


Spis treści

Podziękowania . . .  11
Słowo do polskiego Czytelnika . . . 13

Przedmowa . . . 17
Co przyniesie przyszłość? . . . 17
Czy świat upadnie? . . . 19
Przypuszczenia w oparciu o rzetelną wiedzę . . .  20

Część 1. WPROWADZENIE

Rozdział 1. Obawy o przyszłość . . . 25
Dlaczego teraz? . . . 27
Czy prognoza jest możliwa? . . . 29
Dlaczego czterdzieści lat? . . . 31
Podstawy przypuszczeń w oparciu o wiedzę . . . 32
Cała naprzód ze spokojnym umysłem . . . 35

Rozdział 2. Pięć ważnych kwestii w drodze do roku 2052 . . . 37
A zatem, jak będzie wyglądać przyszłość? . . . 37
Rewolucja zrównoważonego rozwoju . . . 38
Pięć głównych kwestii wymagających zmiany systemowej . . . 40
Koniec kapitalizmu? . . . 41
Projekcja 2-1: Dekady ciemności: przywilej i polaryzacja . . . 42
Koniec wzrostu gospodarczego? . . . 51
Projekcja 2-2: Ograniczanie konsumpcji w Azji . . . 52
Koniec ospałej demokracji? . . .  60
Projekcja 2-3: Wlekąc się ku zrównoważonemu rozwojowi . . . 60
Koniec harmonii międzypokoleniowej? . . . 65
Projekcja 2-4: Międzypokoleniowa wojna o sprawiedliwość . . . 66
Koniec stabilnego klimatu? . . . 70
Projekcja 2-5: Ekstremalne warunki pogodowe w 2052 r. . . . 73

Część 2. MOJA GLOBALNA PROGNOZA

Rozdział 3. Logika mojej prognozy . . . 85
Gwiazda wskazująca drogę . . .  86
Zarys ogólny . . .  87
Krótkie streszczenie mojej opowieści . . . 87
Rdzeń deterministyczny . . . 89
Linearne przedstawienie okrągłego labiryntu . . . 90
Formuła matematyczna . . .  91
Końcowa uwaga na temat bazy danych . . . 93

Rozdział 4. Populacja i konsumpcja do roku 2052 . . . 95
Liczba ludności osiągnie maksimum . . . 95
Wielkość siły roboczej osiągnie maksimum nieco wcześniej . . . 98
Wydajność wzrośnie, ale napotka przeszkody . . . 100
Produkcja (PKB) będzie rosnąć, ale coraz wolniej . . . 104
Projekcja 4-1: Koniec nieekonomicznego wzrostu . . . 107
Inwestycje – przymusowe i dobrowolne – zwiększą się . . . 112
Pojawią się nowe koszty . . . 116
Co to znaczy kosztować 1% PKB? . . . 122
Koszty przystosowania i kataklizmów wzrosną gwałtownie . . . 123
Państwo stanie się bardziej zaangażowane . . . 125
Projekcja 4-2: Wzrost lekko zielony . . . 127
Konsumpcja ulegnie stagnacji – a w niektórych miejscach spadkowi . . . 131

Rozdział 5. Energia i CO2 do roku 2052 . . .  137
Wydajność energii będzie nadal rosnąć . . . 137
Zużycie energii będzie rosnąć, ale nie na zawsze . . . 141
Intensywność wpływu na klimat zmniejszą źródła energii odnawialnej . . . 143
Projekcja 5-1: Droga do PV . . . 146
Projekcja 5-2: Śmierć energii nuklearnej . . . 151
Emisje CO2 z produkcji energii osiągną maksimum w 2030 r. . . . 156
Wzrost temperatury przekroczy plus 2 ºC . . . 159
Projekcja 5-3: Wzburzone wody arktyczne . . . 163
Projekcja 5-4: Ucieczka do miasta . . . 167

Rozdział 6. Żywność i ślad ekologiczny do roku 2052 . . . 173
Produkcja żywności będzie zaspokajać zmniejszony popyt . . . 173
Biopaliwa i białe mięso zyskają na znaczeniu . . . 176
Projekcja 6-1: Droga ropa = droga żywność . . . 176
Projekcja 6-2: Granice białka . . . 182
Komercyjne stada ryb będą ograniczone do regulowanych łowisk . . . . 184
Ucierpią ziemskie ekosystemy . . . 187
Projekcja 6-3: Wyścig po ostatnie miejsce . . . 190
Niewykorzystana biopojemność zmniejszy się gwałtownie . . . 195
Projekcja 6-4: Miejskie górnictwo metali . . .  198
Projekcja 6-5: Przyroda ograniczona do parków . . . 204

Rozdział 7. Przyszłość niematerialna do roku 2052 . . . 209
Niższy PKB: Łagodniejszy napór na granice globu . . . 210
Wolniejszy wzrost wydajności . . . 211
Napięcia wywołane spadkiem konsumpcji . . . 212
Przewaga krótkoterminowości . . . 214
Silniejszy rząd . . .  216
Przymusowa redystrybucja . . . 217
Środowisko megamiasta . . . 220
Projekcja 7-1: Życie w megamieście a uzewnętrznienie umysłu . . . 222
Wszechobecny internet . . . 225
Znikające uroki . . . 227
Lepszy stan zdrowia . . .  229
Projekcja 7-2: Zdrowie jednostki a państwowa służba zdrowia . . . 230
Siły zbrojne w walce z nowymi zagrożeniami . . . 234
Projekcja 7-3: Przyszłość wojny i zwiększenie roli robotów . . . 234
Projekcja 7-4: Siły zbrojne na rzecz zrównoważonego rozwoju . . . 239

Rozdział 8. Duch czasu w roku 2052 . . . 244
Fragmentacja: Większe skupienie na rozwiązaniach lokalnych . . . 244
Projekcja 8-1: Szkocja do łącza do Nowej Europy . . . 246
Projekcja 8-2: Koniec śródziemnomorskich dysproporcji . . . 252
Projekcja 8-3: Urbanistyka slumsów w Afryce . . . 256
Nowy paradygmat: Mniej obsesji na punkcie wzrostu gospodarczego . . . 261
Projekcja 8-4: Wartościowanie całości . . . 263
Projekcja 8-5: Edytowanie wyboru . . . 267
Kapitalizm zmodyfikowany: Większa rola mądrego rządu . . . 269
Projekcja 8-6: Systemowy CSR czy CSR 2.0 . . .  273
Twórczość zbiorowa: Sieć zainspirowanych jednostek . . . 278
Projekcja 8-7: Ujarzmiając mądrość tłumu . . . 279
Projekcja 8-8: Młodzież okresu szczytu grająca o dobro wspólne. . . . . . . . 283
Sprawiedliwość międzypokoleniowa: Rozszerzanie perspektywy . . . . . 287

Część 3. ANALIZA

Rozdział 9. Refleksje o przyszłości . . . 291
Główne czynniki napędzające . . .  292
Przyszłość na wykresach . . . 293
Chwila grozy . . . 297
Moje własne reakcje . . . 299
Osiem prostych pytań o przyszłość . . . 302
Niewiadome . . . 316
Droga do roku 2052 . . . 321
Projekcja 9-1: Nagły pęd do energii słonecznej . . . 322
Projekcja 9-2: Finansowanie przyszłości . . . 327

Rozdział 10. Pięć regionalnych przyszłości . . . 333
Ku 2052: Stany Zjednoczone . . . 335
Projekcja 10-1: Jasna słoneczna przyszłość . . . 339
Ku 2052: Chiny . . . 344
Projekcja 10-2: Chiny – nowy hegemon . . . 348
Ku 2052: OECD bez USA . . . 353
Ku 2052: BRISE . . . 357
Projekcja 10-3: Bogaci dzięki biopaliwom . . . 361
Ku 2052: Reszta świata . . . 366

Rozdział 11. Porównanie z innymi przyszłościami . . . 371
Testowanie względem globalnego modelu komputerowego . . . 371
Porównanie z badaniami dla Granic Wzrostu . . . 373
Przeregulowanie i załamanie bardziej szczegółowo . . . 380
Perspektywy na drugą połowę dwudziestego pierwszego wieku . . . 387
Projekcja 11-1: Piąty krok kulturowy . . . 389
Projekcja 11-2: Trzecie kwitnienie Drzewa Życia . . . 393

Rozdział 12. Co należy zrobić? . . . 399
Co idealnie globalne społeczeństwo powinno było zrobić? . . . 401
Dwadzieścia osobistych rad . . . 406
Nauczcie się żyć ze świadomością nieuchronnej katastrofy nie tracąc nadziei . .. . . . 433

Słowo końcowe . . . 434

Aneksy . . . 435

  1. Streszczenie . . . 435
  2. Definicje i  źródła danych . . . 438
  3. Lektura uzupełniająca dotycząca projekcji Roku 2052 . . . 441
  4. Dodatkowe dane dotyczące dzietności i wydajności . . . 447

O Autorze . . .  449
Wykaz diagramów, rysunków, wykresów i tabel . . . 450
Recenzje Roku 2052 . . . 452


Publikacja do pobrania – PDF

 


„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 2 (5) 2014

okladka_109

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 2 (5) 2014


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Empowerment o polityce aktywnej integracji
Redaktor naczelny: Mirosław Grewiński
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer: 2 (5) 2014
Numer ISBN: 978-83-6238-17-6


Spis treści

Od Redakcji . . . 3

ROZMOWY
10 lat inwestycji EFS w samorządową politykę społeczną
Z Pawłem Chorążym rozmawia Mirosław Grewiński . . . 27

ARTYKUŁY
Decentralizacja polityki społecznej w Polsce jako praktyczne urzeczywistnienie samorządowej polityki społecznej
Mirosław Grewiński . . . 5
Partnerstwo publiczno-społeczne. Wyzwanie dla efektywnej gminy
Aldona Frączkiewicz-Wronka . . . 15
Kalkulator Społeczny jako instrument racjonalizacji lokalnej polityki społecznej
Piotr Błędowski . . . 35
Koszty zaniechania wsparcia dla osób z autyzmem
Agnieszka Rymsza . . . 43

AKTUALNOŚCI
Samorząd na „tak”
Marcin Tylman . . . 49
Wytyczne dla samorządów wojewódzkich przygotowujących regionalne programy operacyjne w zakresie celu tematycznego 9 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” na lata 2014–2020
Materiał Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu . . . 57

BADANIA
Sonda nt. samorządowej polityki społecznej
Redakcja „Empowerment” . . . 62

RECENZJE
Morel, B. Palier, J. Palme, Towards a social investment welfare state? Ideas, Policies and Challenges. The Policy Press, University of Bristol, Bristol 2012
Agnieszka Rymsza, Wojciech Duranowski . . . 53


Publikacja do pobrania – PDF

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 1 (4) 2014

okladka_108

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 1 (4) 2014


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Empowerment o polityce aktywnej integracji
Redaktor naczelny: Mirosław Grewiński
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer: 1 (4) 2014
Numer ISBN: 978-83-6238-17-6


Spis treści

Od Redakcji . . . 3

ROZMOWY
Jak edukować, aby wykształcić innowacyjność?
Z Maciejem Karwowskim rozmawia Mirosław Grewiński . . . 5
Standardy pomocy osobom bezdomnym w Paryżu
Aneta Cebera . . . 27

ARTYKUŁY
Czym są dobre praktyki w pomocy społecznej?
Dobroniega Trawkowska . . . 9
Model Barki jako przykład innowacji społecznej
Lidia Węsierska-Chyc, Barbara Sadowska . . . 17
Innowacje społeczne w Australii
Tomasz Barszczewski . . . 35
Innowacje społeczne w Kanadzie
Tomasz Barszczewski . . . 39
Mikrokredyt jako innowacja społeczna
Wojciech Duranowski . . . 45
CAL w sieci Active Inclusion Learning Network
Rafał Krenz . . . 57

FORUM EMPOWERMENT
Empowerment w pracy socjalnej i służbach społecznych
Dorota Starzyńska . . . 55

RECENZJE
Pitchford, P. Henderson, Więcej miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2012
Rafał Krenz . . . 51


Publikacja do pobrania – PDF

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 3/2013

okladka_107

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 3/2013


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Empowerment o polityce aktywnej integracji
Redaktor naczelny: Mirosław Grewiński
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Numer: 3/2013
Numer ISBN: 978-83-6238-17-6


Spis treści

Od Redakcji . . . 3

ROZMOWY
Miejsce usług socjalnych w systemie pomocy społecznej
Z Joanną Staręgą-Piasek rozmawia Mirosław Grewiński . . . 13
Organizowanie i finansowanie usług społecznych w stolicy
Z Tomaszem Pactwą rozmawia Dorota Starzyńska . . . 25
Praca socjalna jako usługa w praktyce
Z Jackiem Kowalczykiem rozmawia Ryszard Szarfenberg . . . 49

ARTYKUŁY
Czy usługi będą siłą napędową polityki społecznej w Polsce?
Mirosław Grewiński . . . 5
Standaryzacja usług społecznych
Joanna Lizut . . . 19
Dylematy usług społecznych
Tomasz Barszczewski, Arkadiusz Durasiewicz . . . 31
Sektor obywatelski a usługi socjalne w Niemczech
Krzysztof Balon . . . 55

AKTUALNOŚCI
Empowerment w wychodzeniu z bezdomności
Forum Ekspertów Empowerment . . . 72

BADANIA
Sonda nt. usług społecznych w ROPS
Redakcja „Empowerment” . . . 65

RECENZJE
Evers, R.G. Heinze, T. Olk (red.), Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec. Wyd. WSP im. Janusza Korczaka, Warszawa 2013
Piotr Błędowski . . . 69


Publikacja do pobrania – PDF