Miesięczne archiwum: lipiec 2016

Inwestycyjna polityka społeczna. Nowy paradygmat państwa dobrobytu? w: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. Tom 1 (red. E. Bojanowska, M. Kawińska), warszawa 2015

okladka_127


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Inwestycyjna polityka społeczna. Nowy paradygmat państwa dobrobytu?
Autor:
Mirosław Grewiński
Publikacja:
Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. Tom 1
Redakcja naukowa: E. Bojanowska, M. Kawińska
Wydawca: KONTRAST
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-6760-353-4


Spis treści


Publikacja do pobrania – PDF


Znaczenie ewaluacji kształcenia dorosłych: perspektywa europejska (współautorzy J. Lizut, S. Szczurkowska) w: The Evaluation of Adult Education Staff 3, EDUEVAL Podręcznik, edited by EDUEVAL Consortium, 2015

okladka_126


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Znaczenie ewaluacji kształcenia dorosłych: perspektywa europejska
Autorzy:
Mirosław Grewiński, Joanna Lizut, Stefania Szczurkowska
Czasopismo:
The Evaluation of Adult Education Staff 3
Redakcja naukowa i językowa przekładu: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Wydawca: EDUEVAL Consortium
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-6760-353-4


Spis treści


Publikacja do pobrania – PDF


The Evaluation of Adult Education Staff 3, EDUEVAL Podręcznik, edited by EDUEVAL Consortium, współredaktor dr Joanna Lizut, 2015

okladka_126


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: The Evaluation of Adult Education Staff 3
Redakcja naukowa i językowa przekładu: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Wydawca:
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-6760-353-4


Spis treści


Publikacja do pobrania – PDF


The Evaluation of Adult Education Staff 2, EDUEVAL Przewodnik, L. Perla, V. Vinci, współredaktor dr Joanna Lizut, 2015

okladka_125


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: The Evaluation of Adult Education Staff 2
Autor: Loredana Perla, Viviana Vinci
Redakcja naukowa i językowa przekładu: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Wydawca:
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-6760-352-7


Spis treści


Publikacja do pobrania – PDF


The Evaluation of Adult Education Staff 1, EDUEVAL Program, L. Perla, V. Vinci, współredaktor dr Joanna Lizut, 2015

okladka_124


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: The Evaluation of Adult Education Staff 1
Autor: Loredana Perla, Viviana Vinci
Redakcja naukowa i językowa przekładu: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Wydawca:
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-6760-351-0


Spis treści

 


Publikacja do pobrania – PDF