Miesięczne archiwum: grudzień 2017

„Dylematy rozwoju usług socjalnych w nowym paradygmacie inwestycyjnej polityki społecznej” w: Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych (red. naukowa A. Furmańska – Maruszak, A. Wójtewicz), seria wydawnicza pod patronatem Sekcji Pracy Socjalnej PTPS: PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2016.

„Dylematy rozwoju usług socjalnych w nowym paradygmacie inwestycyjnej polityki społecznej” w: Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych (red. naukowa A. Furmańska – Maruszak, A. Wójtewicz), seria wydawnicza pod patronatem Sekcji Pracy Socjalnej PTPS: PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2016.

„Dylematy rozwoju usług socjalnych w nowym paradygmacie inwestycyjnej polityki społecznej” w: Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych (red. naukowa A. Furmańska – Maruszak, A. Wójtewicz), seria wydawnicza pod patronatem Sekcji Pracy Socjalnej PTPS: PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Dylematy rozwoju usług socjalnych w nowym paradygmacie inwestycyjnej polityki społecznej
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych
Redakcja: Agnieszka Furmańska – Maruszak, Anna Wójtewicz
Wydawca: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978–83-63955-43-4


Spis treści

Wstęp … 7

Część I
Systemy i formy wsparcia opieki nad osobami starszymi –
Perspektywa międzynarodowa, krajowa i lokalna
Agnieszka Furmańska – Maruszak, Anna Wójtewicz
Starość i starzenie się w społeczeństwie konsumpcyjnym.
Wyzwania i perspektywy dla sektora dóbr i usług
dla starszych konsumentów … 13

Teresa Zbyrad
Od instytucjonalizacji opieki ku deinstytucjonalizacji.
Wyzwania polityki społecznej i szanse rozwoju … 31

Beata Samoraj – Charitonow
Nieformalna opieka cudzoziemek nad osobami starszym w Polsce … 49

Łukasz Jurek
Finansowanie opieki długoterminowej w Japonii: uwarunkowania
Stan obecny i perspektywy zmian … 54

Joanna Ratajczak – Tuchołka
Polityka emerytalna wobec wdów i wdowców – przykład Niemiec … 89

Ryszard Necel, Marta Zaręba
Usługi społeczne dla seniorów – stan obecny i potencjał rozwoju
Perspektywa regionalna … 105

Anna Mitek
Dostęp do świadczeń opieki długoterminowej oraz próba optymalizacji
ruchu świadczeniobiorców … 121

Felicjan Bylok, Ewa Dziedziela
Ocena lokalnej polityki społecznej wobec seniorów w Częstochowie … 137

Część II
Polityki szczegółowe wobec przemian społecznych

Maciej Cesarski
Koncepcja społecznej polityki mieszkaniowej w Polsce i jej realizacja
Po 1989 roku … 155

Dorota Żuchowska – Skiba
Znaczenie sztuki osób niepełnosprawnych – od rehabilitacji
do emancypacji … 171

Tadeusz Kamiński
Faith-Based Organizations w perspektywie wielosektorowej
polityki społecznej … 187

Tomasz Karkowski
Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do innowacyjnych
produktów leczniczych … 201

Ewa Flaszyńska
Zintegrowane działania instytucjonalne na rzecz osób zagrożonych
Wykluczeniem społecznym. Studium przypadku … 223

Anna Weissbrot-Koziarska
Kompetencje przedstawicieli podmiotów lokalnej polityki społecznej
w walce z przemocą … 237

Agata Wesołowska
Odpowiedzialność w działalności zawodowej pracowników socjalnych … 255

Zamiast zakończenia

Mirosław Grewiński
Dylematy rozwoju usług socjalnych w nowym paradygmacie
Inwestycyjnej polityki społecznej … 269

Informacja o Autorach … 293Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy, (współautor M. Kawa w: Rynek Pracy 1/2015 (154) Pismo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy, (współautor M. Kawa w:Rynek Pracy 1/2015 (154) Pismo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.

Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy, (współautor M. Kawa w:Rynek Pracy 1/2015 (154) Pismo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy
Autorzy: Mirosław Grewiński, Marek Kawa
Czasopismo: Rynek Pracy
Numer: 1/2015 (154)
Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Numer ISSN:


Spis treści

Słowo wstępu od ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka- Kamysza … 4
Słowo wstępu od redaktor naczelnej prof. Elżbiety Kryńskiej … 5
Urzędy pracy zaczęły działać efektywnie – wywiad z byłym wiceministrem pracy prof. UW Jackiem Męciną – Joanna Ćwiek – Świdecka … 6

TEMAT NUMERU
Poprawa sytuacji na rynku pracy – Hanna Świątkiewicz – Zych … 13

ANALIZY I BADANIA
Młodzi na rynku pracy – wartości i oczekiwania wobec firm – Jacek Gontarek … 24
Zmiany demograficzne i wiek emerytalny jako uwarunkowania podaży pracy w Polsce – Grzegorz Baczewski … 34
Teoretyczne aspekty kontraktowania usług rynku pracy – Mirosław Grewiński, Marek Kawa … 44
Jak nagradzać urzędy pracy? – Krzysztof Sadowski … 58
Ośrodek pomocy społecznej i powiatowy urząd pracy – partnerstwo dla aktywności – Ewa Flaszyńska … 64
Strategia rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia – MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek – Świdecka … 72

STATYSTYKA
Bezrobocie rejestrowane w Polsce – raport miesięczny (czerwiec 2015 r.) – MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek – Świdecka … 76
Bezrobocie rejestrowane w Polsce – raport miesięczny (lipiec 2015 r.) – MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek – Świdecka … 79
Bezrobocie rejestrowane w Polsce – raport miesięczny (sierpień 2015 r.) – MPiPS, oprac. Joanna Ćwiek – Świdecka … 82

DZIAŁALNOŚĆ URZĘDÓW PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu – wdrożenie nowych rozwiązań na rzecz promocji zatrudnienia – Monika Ćwikła … 85

AKTUALNOŚCI
Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki … 95
Rada Dialogu Społecznego zamias Komisji Trójstronnej – MPiPS … 97
Co nowego na rynku pracy? – Joanna Ćwiek – Świdecka … 100
Co nowego w urzędach pracy? – Joanna Ćwiek – Świdecka … 102Niedoskonałości Europejskiego Funduszu Społecznego po roku działalności w Polsce, w: „Rynek Pracy” Nr 6 (150), listopad/grudzień 2005.

Niedoskonałości Europejskiego Funduszu Społecznego po roku działalności w Polsce, w:

Niedoskonałości Europejskiego Funduszu Społecznego po roku działalności w Polsce, w: „Rynek Pracy” Nr 6 (150), listopad/grudzień 2005.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Niedoskonałości Europejskiego Funduszu Społecznego po roku działalności w Polsce
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Rynek Pracy
Numer: Nr 6 (150)
Wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Miejsce wydania:
Rok wydania: listopad/grudzień 2005
Numer ISSN: 1233 – 4103


Spis treści

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki … 5
Od Redakcji … 7

Studia i opracowania
Realizacja programu „Pierwsza Praca przynosi efekty
– Anna Mazurczyk, Henryk Rogala … 11
Starzenie się społeczeństwa i realizacja „Programu 50+”
– Beata Chromińska, Monika Pilzak … 24
Czy w Polsce możliwe jest podnoszenie płac? – Ryszard Łepik … 44

Dobre przykłady
Lokalne partnerstwo szansą dla leżajskiego rynku pracy
– Kazimiera Majewicz … 54
Związek pracodawców na rynku pracy – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza … 66
Zwalczanie bezrobocia w działaniach organizacji i stowarzyszeń osób bezrobotnych
– Monika Pilzak … 73
Kluby integracji społecznej – przykłady działań – Mariusz Denisiuk … 80

Rynek pracy za granicą
Rumunia – rynek pracy przed akcesją do Unii Europejskiej
– Magdalena Nojszewska … 91
Bezrobocie we wschodniej części Niemiec na przykładzie okręgu lipskiego
– Marcin Jaworek, Henryk Rogala … 103

Informacje – wydarzenia – wiadomości bieżące
„Talent” – Ewa Flaszyńska, Henryk Rogala … 112

Europejski Fundusz Społeczny
Niedoskonałości Europejskiego Funduszu Społecznego po roku działalności w Polsce
– Mirosław Grewiński … 117

Literatura o rynku pracy
Przegląd krajowy … 142
Przegląd zagraniczny … 149

Statystyka rynku pracy
Informacja o stanie bezrobocia we wrześniu 2005 roku … 166
Informacja o stanie bezrobocia w październiku 2005 roku … 183Introduction to social innovation, (współredaktor Gilberto Marzano), Mediolan – Udine 2017.

Introduction to social innovation, (współredaktor Gilberto Marzano), Mediolan - Udine 2017.

Introduction to social innovation, (współredaktor Gilberto Marzano), Mediolan – Udine 2017.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Introduction to social innovation
Redakcja: Mirosław Grewiński, Gilberto Marzano
Wydawca: Mimesis International
Miejsce wydania: Mediolan – Udine
Rok wydania: 2017
Numer ISBN:


Spis treści


Publikacja do pobrania – PDF


Planowanie projektu społecznego metodą matrycy logicznej (współautor J. Zarychta), MCPS, Warszawa 2010.

Planowanie projektu społecznego metodą matrycy logicznej (współautor J. Zarychta), MCPS, Warszawa 2010.

Planowanie projektu społecznego metodą matrycy logicznej (współautor J. Zarychta), MCPS, Warszawa 2010.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Planowanie projektu społecznego metodą matrycy logicznej
Autor: Mirosław Grewiński, Jarosław Jarychta
Wydawca: MCPS
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Numer ISBN:978-83-918100-5-4


Spis treści

Wprowadzenie … 7
Projektowanie … 10
Planowanie projektu – czynniki zewnętrzne … 16
Planowanie projektu – czynniki wewnętrzne … 19
Wsparcie planowania projektu przy pomocy metodologii struktury logicznej … 22
Zarządzanie Cyklem Projektu … 23
Cykl Projektowy … 25
Metodologia Struktury Logicznej … 28
Matryca logiczna projektu … 32
Harmonogram działań … 40
Oszacowanie zasobów i budżetu … 41
Aplikacja … 43
Na zakończenie … 44
Bibliografia … 51


Publikacja do pobrania – PDF

 


Nowa polityka społeczna – aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie, współautorzy A. Karwacki, M. Rymsza, MCPS, Warszawa 2010.

Nowa polityka społeczna - aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie, współautorzy A. Karwacki, M. Rymsza, MCPS, Warszawa 2010.

Nowa polityka społeczna – aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie, współautorzy A. Karwacki, M. Rymsza, MCPS, Warszawa 2010.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Nowa polityka społeczna – aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie
Autor: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza
Wydawca: MCPS
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Numer ISBN: 978-83-918100-9-7


Spis treści

Dr Mirosław Grewiński, WSP TWP w Warszawie
System pomocy i integracji społecznej w Polsce – pluralizm, uspołecznienie i urynkowienie usług socjalnych … 7
1. Kształtowanie się pluralistycznego systemu pomocy społecznej … 7
2. Publiczne instytucje pomocy społecznej jako trzon systemu opieki i integracji społecznej … 11
3. Pluralizm w świadczeniu usług w systemie pomocy społecznej – uspołecznienie i urynkowienie zadań … 13
4. Welfare pluralism – w kierunku prywatyzacji usług społecznych? … 22

Wnioski końcowe … 27

Arkadiusz Karwacki, Instytut Socjologii UMK
Istota aktywnej polityki społecznej i współczesne wyzwania dla instytucji pomocy
społecznej … 29

1. Aktywna polityka społeczna jako wyzwanie dla każdego … 30
2. Problemy i wyzwania instytucjonalnej pomocy socjalnej oraz wsparcia na rynku pracy … 38

Podsumowanie … 46

Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski

Programy aktywizujące w polskim systemie pomocy społecznej … 47
Uwagi wstępne … 47
Deficyty w systemie pomocy społecznej … 48
Nowa – stara ustawa … 50
Co można zmienić, co warto rozwijać? … 51


Publikacja do pobrania – PDF