Bezrobocie i dezaktywizacja młodzieży jako problem polityki społecznej w: Wiadomości Społeczne – Biuletyn Informacyjny 1/2006

Bezrobocie i dezaktywizacja młodzieży jako problem polityki społecznej w: Wiadomości Społeczne

Bezrobocie i dezaktywizacja młodzieży jako problem polityki społecznej w: Wiadomości Społeczne

Spis treści

Od Redakcji . . . 5

Ryszard Szarfenberg
Dwa modele polityki społecznej fIll podstawie artykułu Ides Nicaisea . . . 7

Bartosz Pieliński
Problemy z kategoryzacją polityki społecznej – przypadek Azji Wschodniej . . . 14

Maria Theiss
Typy kapitału społecznego w polityce społecznej . . . 23

Lukasz Łotocki
Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji – ujęcie definicyjne . . . 34

Miroslaw Grewiński
Problem bezrobocia młodzieży – wyzwanie dla polityki społecznej . . . 39

Marta Gębska
Polityka edukacyjna Banku Światowego . . . 53

Ewa Lipska
Zatrudnienie jako jeden z filarów Strategii Lizbońskiej . . . 65

Piotr W. Zawadzki
System pośrednictwa pracy w Republice Irlandii . . . 78

Beata Samoraj
Równość szans czy równość startu życiowego? Dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy . . . 84

Tomasz Mering
Lokalny wymiar programów Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie North Lanarkshire Council w Szkocji . . . 94

Joanna Plak
Istota wolontariatu w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24.04.2003 roku . . . 104

Agnieszka Majewska
Powrót do społeczności. Polityka społeczna wobec nieletnich przestępców . . . 111