Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa w: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 1(46) styczeń – marzec 2018, rok XII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa w: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 1(46) styczeń – marzec 2018, rok XII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa w: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 1(46) styczeń – marzec 2018, rok XII, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Numer: 1(46) styczeń – marzec 2018, rok XII
Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa (Internet)
Rok wydania: 2018
Numer ISSN: 1896 – 656X


Spis treści

Esej naczelnego

Roman Sobiecki
Czy sukcesja jest problemem firm rodzinnych? … 4

Praktyczna teoria

Mariola Dźwigoł – Barosz
Kompetencje sukcesorów współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych … 9

Mirosław Grewiński
Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa … 19

Na marginesie

Biliang Hu
The Belt and Road Initiative and the Transformation of Globalization … 30

Elwira Gross – Gołacka
Zarządzanie różnorodnością a budowanie wizerunku i reputacji firmy rodzinnej … 39

Małgorzata Godlewska
Zamówienia publiczne, a mechanizmy konkurencji. Przykład konsorcjum ofertowego … 51

Wojciech Sabat, Tomasz Pilewicz
Behavioural location theory – evolution, tools and future … 61

Wiesława Lizińska, Renata Marks – Bielska, Karolina Babuchowska, Magdalena Wojarska
Stabilność realizacji zadań przez gminy woj. warmińsko – mazurskiego … 69

Z praktyki gospodarczej

Konrad Bugiera, Katarzyna Gierczyk – Grupińska, Eleni Tzoka – Stecka
Wizerunek firmy rodzinnej i przedsiębiorcy z firmy rodzinnej w świetle autorskich badań sondażowych … 77

Raporty, badania

Jerzy Baruk
Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach Unii Europejskiej … 87

Recenzje

Marian Gorynia
Kompleksowe dzieło o finansach biznesu międzynarodowego … 99

Streszczenia/Summary … 104