Dezaktywizacja i wykluczenie społeczne młodzieży – wyzwaniem dla partnerskiej współpracy instytucjonalnej i rozwoju zintegrowanych usług społecznych w: OHP jako realizator usług rynku pracy, Warszawa 2011

Dezaktywizacja i wykluczenie społeczne młodzieży – wyzwaniem dla partnerskiej współpracy instytucjonalnej i rozwoju zintegrowanych usług społecznych w: OHP jako realizator usług rynku pracy, Warszawa 2011

Dezaktywizacja i wykluczenie społeczne młodzieży – wyzwaniem dla partnerskiej współpracy instytucjonalnej i rozwoju zintegrowanych usług społecznych w: OHP jako realizator usług rynku pracy, Warszawa 2011.

SPIS TREŚCI
Ewa Giermanowska, Joanna Kotzian
Wstęp . . . 7
Jerzy Mormul
Wystąpienie Komendanta Głównego OHP . . . 13

CZĘŚĆ I
Wyzwania polityki rynku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej młodzieży

Mieczysław Kabaj
Główne wyzwania polityki rynku pracy w Polsce w latach 2011-2015 . . . 17
Mirosław Grewiński
Dezaktywizacja i wykluczenie społeczne młodzieży wyzwaniem dla partnerskiej współpracy instytucjonalnej i rozwoju zintegrowanych usług społecznych . . . 41
Irena Mazek
Kierunki rozwoju polityki rynku pracy wobec młodzieży . . . 55
Beata Mazurek-Kucharska
Oczekiwania pracodawców oraz czynniki sprzyjające odnoszeniu przez młodzież sukcesów na rynku pracy . . . 59
Edward Nycz
Ochotnicze Hufce Pracy. Racjonalność funkcjonowania organizacji w perspektywie kapitału tożsamościowego jej beneficjentów . . . 69

CZĘŚĆ II
Nowoczesne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

Urszula Kowalska
Rozwój sieci usług doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w OHP – prezentacja projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” . . . 87
Michał Skarżyński
Nowatorskie metody poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy . . . 93
Ewa Giermanowska, Joanna Kotzian
Analiza zasobów metodycznych OHP opracowanych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” . . . 113
Krystyna Lelińska
Program komputerowy 102 zawody z przyszłością jako narzędzie wspomagające młodzież w planowaniu kariery . . . 127
Anna Monika Kruk
Rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla młodzieży . . . 139

CZĘSC III
Dobre przykłady, idee, inspiracje. Wybrane doświadczenia doradców zawodowych i pośredników pracy

Jerzy Wateha
Współpraca OHP z organami samorządowymi na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na przykładzie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach . . . 151
Marek Obrębski
Zastosowanie elementów coachingu w doradztwie zawodowym . . . 155
Marek Obrębski
Rozwój młodzieżowych centrów kariery OHP w województwie warmińsko-mazurskim . . . 161
Magdalena Frydrych
Rozwój sieci młodzieżowych centrów kariery i punktów pośrednictwa pracy na Dolnym Śląsku . . . 163
Adrianna Krzemińska
Działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Świeciu . . . 165
Agnieszka Węglicka
Punkt Pośrednictwa Pracy w Nakle nad Notecią i jego działalność na rzecz lokalnej młodzieży . . . 167
Aleksandra Seifert
Wyrażam swoje uczucia – szanuję uczucia innych. Scenariusz zajęć . . . 171
Magdalena Sniadecka
Potrzeby młodzieży na podstawie doświadczeń doradcy Młodzieżowego Centrum Kariery w Łobzie . . . 177
Dorota Łukaszewicz
Punkt pośrednictwa pracy i młodzieżowe centrum kariery w jednej lokalizacji – komplementarne doradztwo w praktyce . . . 179
Jakub Kaszliński
Działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Inowrocławiu . . . 183
Mariusz Mandat
Ścieżka kariery absolwentów szkół zawodowych w Kłobucku . . . 185
Robert Gasz, Monika Brachmańska, Wioleta Stefan
Współpraca Punktu Pośrednictwa Pracy w Czerwionce Leszczynach z Ośrodkiem Pomocy Społecznej . . . 189
Aleksandra Mięczakowska Warsztaty dla nauczycieli. Z doświadczeń Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie . . . 193
Magdalena Śliwińska
Aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży na podstawie programów rynku pracy realizowanych w jednostkach Kujawsko-Pomorskiej WK OHP . . . 197
Marcin Błażków
Reorientacja zawodowa absolwentów szkół zawodowych i techników . . . 201
Monika Pietruszewska
Zapotrzebowanie młodzieży bezrobotnej i uczącej się na usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w realiach ozorkowskiego rynku pracy . . . 207
Janina Mroziewska
Rozwój kompetencji w kontekście działalności Młodzieżowego Centrum
Kariery w Trzebini . . . 211
Katarzyna Spandowska
Kształcenie zawodowe na tle sytuacji gospodarczej województwa pomorskiego . . . 219
Joanna Kotzian
Wnioski i rekomendacje sformułowane przez uczestników konferencji . . . 225

Wykaz autorów . . . 230
Abstract . . . 232
Aneks . . . 234

pobierz artykuł Pobierz artykuł