Informacje o Autorze


Notka biograficzna 500 znaków

Mirosław Grewiński – doktor habilitowany polityki społecznej. Pracuje jako profesor w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, gdzie pełni funkcję prorektora. Zajmuje się wielosektorową polityką społeczną i usługami społecznymi. Autor lub współautor ponad 220 publikacji naukowych, w tym 38 książek z zakresu polityki społecznej. Jest prezesem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz członkiem Polskiego Oddziału Klubu Rzymskiego.


Nota biograficzna 1800 znaków