Doświadczenia i perspektywy wsparcia systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście wykorzystania możliwości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Sytuacja w pomocy społecznej województwa mazowieckiego w opinii pracowników socjalnych – raport z badań w: Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – o odpowiedzialnej polityce społecznej; M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), Warszawa 2007

Doświadczenia i perspektywy wsparcia systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście wykorzystania możliwości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Sytuacja w pomocy społecznej województwa mazowieckiego w opinii pracowników socjalnych - raport z badań w: Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja - o odpowiedzialnej polityce społecznej; M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), Warszawa 2007

Doświadczenia i perspektywy wsparcia systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście wykorzystania możliwości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Sytuacja w pomocy społecznej województwa mazowieckiego w opinii pracowników socjalnych – raport z badań w: Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – o odpowiedzialnej polityce społecznej; M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), Warszawa 2007

Spis treści

Pobierz plik Pobierz wprowadzenie

Pobierz plik Pobierz rozdział 2

Pobierz plik Pobierz rozdział 3

Pobierz plik Pobierz zakończenie