„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 1 (4) 2014

okladka_108

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 1 (4) 2014


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Empowerment o polityce aktywnej integracji
Redaktor naczelny: Mirosław Grewiński
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer: 1 (4) 2014
Numer ISBN: 978-83-6238-17-6


Spis treści

Od Redakcji . . . 3

ROZMOWY
Jak edukować, aby wykształcić innowacyjność?
Z Maciejem Karwowskim rozmawia Mirosław Grewiński . . . 5
Standardy pomocy osobom bezdomnym w Paryżu
Aneta Cebera . . . 27

ARTYKUŁY
Czym są dobre praktyki w pomocy społecznej?
Dobroniega Trawkowska . . . 9
Model Barki jako przykład innowacji społecznej
Lidia Węsierska-Chyc, Barbara Sadowska . . . 17
Innowacje społeczne w Australii
Tomasz Barszczewski . . . 35
Innowacje społeczne w Kanadzie
Tomasz Barszczewski . . . 39
Mikrokredyt jako innowacja społeczna
Wojciech Duranowski . . . 45
CAL w sieci Active Inclusion Learning Network
Rafał Krenz . . . 57

FORUM EMPOWERMENT
Empowerment w pracy socjalnej i służbach społecznych
Dorota Starzyńska . . . 55

RECENZJE
Pitchford, P. Henderson, Więcej miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2012
Rafał Krenz . . . 51


Publikacja do pobrania – PDF