„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 1/2013

okladka_105

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 1/2013


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Empowerment o polityce aktywnej integracji
Redaktor naczelny: Mirosław Grewiński
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Numer: 1/2013
Numer ISBN: 978-83-6238-17-6


Spis treści

Od Redakcji . . . 3

ROZMOWY
Perspektywy pomocy społecznej w Polsce
Rozmowa Mirosława Grewińskiego z Krystyną Wyrwicką . . . 11
Pracownik socjalny – pomiędzy instytucją a działaniem
Rozmowa Mirosława Grewińskiego z Tomaszem Kaźmierczakiem . . . 39
Od organizowania do rozwoju społeczności lokalnej
Rozmowa Doroty Starzyńskiej z Bohdanem Skrzypczakiem i Pawłem Jordanem . . . 61

ARTYKUŁY
System pomocy społecznej pomiędzy ideami – jakie wyzwania dla Polski?
Mirosław Grewiński . . . 5
Praca socjalna – na przecięciu sektorów
Marek Rymsza . . . 19
Podejście oparte na empowermencie w pracy socjalnej
Wojciech Duranowski . . . 29
Pomiędzy aktywizmem a pasywizmem instytucji pomocy społecznej
Arkadiusz Karwacki . . . 47

AKTUALNOŚCI
Kolory pomocy społecznej w wakacje na dworcach
Dorota Starzyńska . . . 66


Publikacja do pobrania – PDF