Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, współautor K. Malinowski, Warszawa 1999

Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, (współautor k. Malinowski), Warszawa 1999

Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, (współautor K. Malinowski), Warszawa 1999


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej
Autor: Mirosław Grewiński, Krzysztof Malinowski
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 1999
Numer ISBN:


Spis treści

Przedmowa . . . 7

Rozdział 1  – Historia Europejskiego Funduszu Socjalnego
1.1. Europejski Fundusz Socjalny 1958-1971 . . . 9
1.2. Europejski Fundusz Socjalny 1971-1983 . . . 14
1.3. Europejski Fundusz Socjalny 1983-1988 . . . 18
1.4. Europejski Fundusz Socjalny 1989-1993 . . . 22

Rozdział 2 – Współczesny Europejski Fundusz Socjalny (1994-1999), zadania i cele, zarządzanie i miejsce w polityce strukturalnej Wspólnoty
2.1. Europejski Fundusz Socjalny a inne Fundusze Strukturalne Unii . . . 28
2.2. Strategiczne cele Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej . . . 33
2.3. Struktura Europejskiego Funduszu Socjalnego . . . 39
2.3.1. Administrowanie środkami funduszu . . . 39
2.3.1.1. Inicjatywy Narodowe . . . 41
2.3.1 .2. Inicjatywy Wspólnotowe . . . 43
2.3.1.3. Środki Innowacyjne . . . 46
2.3.2. Zasady zarządzania funduszem . . . 46
2.3.3. Pomoc Techniczna . . . 48
2.3.4. Podział regionalny na obszary NUTS . . . 50
2.4. Budżet i finansowanie z Europejskiego Funduszu Socjalnego . . . 52

Rozdział 3 – Europejski Fundusz Socjalny w działaniu
3.1. Ogólne założenia i cele polityki realizowanej przez ESF . . . 55
3.2. Realizacja celu nr 3 . . . 56
3.2.1 Zwalczanie długoterminowego bezrobocia . . . 57
3.2.2. Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn . . . 59
3.2.3. Wspieranie grup poszkodowanych i walka z ograniczeniem rynku pracy . . . 62
3.2.4. Wspieranie włączania młodzieży do pracy zawodowej . . . 63
3.3. Inicjatywa Wspólnotowa ZATRUDNIENIE . . . 67
3.3.1. Inicjatywa Wspólnotowa NOW . . . 69
3.3.2. Inicjatywa Wspólnotowa YOUTHSTART . . . 72
3.3.3. Inicjatywa Wspólnotowa HORIZON . . . 75
3.3.4. Inicjatywa Wspólnotowa INTEGRA . . . 79
3.4. Realizacja celu nr 4 . . . 81
3.5. Inicjatywa Wspólnotowa ADAPT . . . 84

Rozdział 4 – Regionalne zastosowanie ESF na przykładzie Saksonii
4.1. Ogólna sytuacja Niemiec . . . 88
4.2. Europejski Fundusz Socjalny w Saksonii . . . 91
4.2.1. Ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza landu . . . 91
4.2.2. Wspieranie Saksonii z Europejskiego Funduszu Socjalnego . . . 94
4.2.2.1..Program Operacyjny z dominującą rolą EFRE . . . 97
4.2.2.2. Program Operacyjny z dominującą rolą ESF . . . 100
4.2.2.3. Program Operacyjny z dominującą rolą EAGFL . . . 104
4.2.3. Inicjatywy Wspólnotowe (GI) w Saksonii . . . 110
4.2.4. System organizacji i administrowania ESF w Saksonii . . . 117

Rozdział 5 – Przyszłość funduszy strukturalnych. Implikacje dla Polski
5.1. Reforma funduszy strukturalnych . . . 122
5.2. Implikacje dla Polski . . . 127

Rozdział 6 – Unia Europejska wobec problemu bezrobocia
6.1. Charakterystyka rynku pracy Unii Europejskiej oraz podstaw walki z bezrobociem . . . 133
6.2. Wpływ zasady „swobodnego przepływu pracowników” na rynek pracy UE . . . 141
6.3. Szczyt nt. zatrudnienia w Luksemburgu (1997) oraz dalsze działania UE . . . 146
6.4. Przykład Hiszpanii . . . 157

Rozdział 7 – Wpływ integracji RP z UE na bezrobocie w Polsce
7.1. Krótka charakterystyka bezrobocia w Polsce . . . 161
7.2. Możliwy wpływ realizacji zasady „swobodnego przepływu pracowników” na poziom bezrobocia w Polsce . . . 165
7.3. Rynek pracy – konieczne działania dostosowawcze . . . 173

Bibliografia . . . 179
Adresy internetowe . . . 195
Wykaz skrótów . . . 196
Summary . . . 198
Zusammenfassung . . . 200


Publikacja do pobrania – PDF