Europejski Fundusz Społeczny jako instrument welfare mix w: Twoja wiedza Twój sukces – książka podsumowująca III edycję projektu OHP, Warszawa 2006.

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument welfare mix w: Twoja wiedza Twój sukces – książka podsumowująca III edycję projektu OHP, Warszawa 2006.

Europejski Fundusz Społeczny jako instrument welfare mix w: Twoja wiedza Twój sukces – książka podsumowująca III edycję projektu OHP, Warszawa 2006.

Spis treści

Wprowadzenie . . . 5

Halina Sobocka-Szczapa
Europejska strategia zatrudnienia a problem ludzi młodych na rynku pracy w Polsce . . . 10

Jerzy Krzyszkowski, Małgorzata Marks
Partnerstwo międzysektorowe na rzecz aktywizacji klientów środowiskowej pomocy społecznej. Badania w województwie łódzkim . . . 19

Zdzisława Kawka
Wykluczenie edukacyjne młodzieży a wykluczenie społeczne . . . 28

Mirosław Grewiński
Europejski Fundusz Społeczny jako instrument welfare mix ­- Perspektywy i bariery programowania i wdrażania EFS . . . 41

Ewa Kobus
Z pamiętnika koordynatora . . . 61

Przemysław Osóbka
Młodzież, wiedza i sukces w regionie kujawsko-pomorskim . . . 65

Dominik Kosenda
Poszerzyli swoją wiedzę . . . 69

Barbara Steglińska
„Twoja wiedza – Twój sukces „. Edycja II – Edukacja kluczem do przyszłości . . . 73

Piotr Maurek
Realizacja projektu” Twoja wiedza – Twój sukces „. Edukacja kluczem do przyszłości. Edycja 2005 w Małopolskiej Wk OHP . . . 77

Katarzyna Kaszuba
Projekt na Mazowszu . . . 80

Luiza Żarczyńska
„Twoja wiedza – Twój sukces” na Opolszczyźnie . . . 83

Jarosław Skowron
Cel: aktywizacja społeczna i zawodowa . . . 86

Elżbieta Dziemianiuk, Małgorzata Półtorak
Realizacja projektu na Podlasiu . . . 90

Małgorzata Łukaszewska
340 beneficjentów . . . 93

Zbigniew Raszewski
Szansa na poprawę życia . . . 98

Hanna Borowiec
Spełnione oczekiwania . . . 102

Katarzyna Milczarek
„Będę miał dobrą pracę” . . . 106

Jacek Cyprych
Zaowocowało doświadczenie . . . 112

Robert Durski
Najbardziej przydatne – kursy zawodowe . . . 116

Magdalena Kowalska
Wszyscy zdali egzamin . . . 120

Andrzej Nierwiński
Dom po domu . . . 122

Daniel Owczarek
Na zamku w Oleśnicy . . . 125

Krystian Piasecki
Wiedza to ich sukces . . . 127

Sebastian Chruściński
Udany start . . . 131

Tomasz Hurkała
Projekt był potrzebny . . . 134

Marian Kozik
Bardzo cenne nowe umiejętności . . . 136

Joanna Gómiak
Certyfikaty i nagrody . . . 137