Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii. Wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003

Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii. Wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.

Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii. Wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii. Wnioski dla Polski
Autor: Mirosław Grewiński
Wydawca: Instytut Spraw Publicznych
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2003
Numer ISBN:


Spis treści

Wprowadzenie . . . 7
Ogólne informacje o Europejskim Funduszu Społecznym w polityce strukturalnej UE na lata 2000-2006 . . . 9
Geneza powstania funduszu . . . 9
Cele i zasady funduszu . . . 10
Znaczenie Europejskiej Strategii Zatrudnienia dla EFS . . . 12
Możliwości interwencyjne EFS . . . 14
Monitoring i ewaluacja . . . 21
Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Saksonii . . . 30
Sytuacja społeczno-gospodarcza landu na tle wschodnich Nie­miec . . . 30
Doświadczenia Saksonii w zastosowaniu EFS w latach dziewięćdziesiątych . . . 41
Europejski Fundusz Społeczny w Saksonii na lata 2000-2006 . . . 50
Programy Operacyjne dla Saksonii jako podstawa zastosowania EFS na lata 2000-2006 . . . 52
Zarządzanie i wdrażanie EFS w Saksonii w latach 2000-2006 . . . 55
Warunki przyznawania subwencji EFS w Saksonii . . . 66
Działania EFS w ramach Zin­tegrowanego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Sakso­nii . . . 75
Sektorowy Program Operacyjny dotyczący Zatrudnienia i Ini­cjatywa Wspólnotowa EQUAL . . . 113
Przykłady projektów finansowanych ze środków EFS w Saksonii . . . 117

Wnioski dla Polski . . . 128
Bibliografia . . . 151


Publikacja do pobrania – PDF