Finansowe instrumenty wspierania polityki społecznej w Unii Europejskiej, w: „Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej” – red. L. Frąckiewicz, A. Frączkiewicz-Wronki, Katowice 2000

Finansowe instrumenty wspierania polityki społecznej w Unii Europejskiej, w: „Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej” – red. L. Frąckiewicz, A. Frączkiewicz-Wronki, Katowice 2000

Finansowe instrumenty wspierania polityki społecznej w Unii Europejskiej, w: „Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej” – red. L. Frąckiewicz, A. Frączkiewicz-Wronki, Katowice 2000

Spis treści

WSTĘP . . . 5

Ludmiła Dziewięcka-Bokun:
MIEJSCE POLITYKI SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ . . . 7

Elżbieta Trafiałek:
INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W ODBIORZE SPOŁECZNYM . . . 19

Grażyna Szpor:
STANDARDY OCHRONY PRYWATNOŚCI W POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ NA TLE ROZWIĄZAŃ UNII EUROPEJSKIEJ . . . 37

Maria Gruz:
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ A INTEGRACJA EUROPEJSKA – PROBLEMY REGIONALNE . . . 53

Andrzej Rączaszek:
PROCES NAWIĄZYWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W PERSPEKTYWIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ . . . 73

Mirosław Grewiński:
FINANSOWE INSTRUMENTY WSPIERANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ . . . 91

Janusz Jasłowski:
STANDARDY INFORMACYJNE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA JAKO ELEMENT PRZYGOTOWANIA DO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ . . . 107

Małgorzata Król:
PROBLEMY BEZROBOCIA WOBEC INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ . . . 117

Anna Skórska:
SYTUACJA MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ . . . 129

Tomasz Holecki:
RYNEK PRACY W PRAKTYCE DZIAŁAŃ UNII EUROPEJSKIEJ . . . 143

Zbigniew Kaźmierczak:
RYNEK PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU . . . 53

Wiesława Walkowska:
EDUKACJA – POWIĄZANIA Z RYNKIEM PRACY . . .171

Krystyna Piasecka:
PROBLEMY MIESZKANIOWE: POLSKA ­ UNIA EUROPEJSKA . . . 183

Jaromir Kuleszyński:
JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH W ASPEKCIE WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ . . . 199

Olga Kowalczyk:
SAMORZĄDY POWIATOWE WOBEC POTRZEB OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM . . . 209

Mirosław Grewiński, Krzysztof Malinowski:
PROGRAMY I INICJATYWY UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH . . . 229

Agnieszka Pelczar:
OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE . . . 241

Grzegorz Maciejewski:
KONDYCJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA RODZINNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH U PROGU INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ . . . 263

Felicjan Bylok:
ZNACZENIE PIENIĄDZA EURO W PROCESIE INTEGRACJI SPOŁECZEŃSTW EUROPEJSKICH . . . 273

Janusz Sztumski:
HOMO PATIENS W SFERZE ZAINTERESOWAŃ POLITYKI SPOŁECZNEJ . . . 287