Fundusze strukturalne i polityka regionalna UE, Warszawa 2004 – (praca zbiorowa)

Fundusze strukturalne i polityka regionalna UE, Warszawa 2004 - (praca zbiorowa).

Fundusze strukturalne i polityka regionalna UE, Warszawa 2004 – (praca zbiorowa).

Spis treści

Przedmowa . . . 5
Wstęp . . . 7

I.Region jako podmiot polityki regionalnej . . . 17
II. Pojęcie, geneza, ewolucja europejskiej polityki regionalnej . . . 33
III. Instrumenty polityki spójności UE . . . 61
IV. Polska w polityce strukturalnej Unii Europejskiej . . . 111

Zakończenie. . . 161
Bibliografia. . . 163