Gospodarka społeczna w UE i w Polsce – między przedsiębiorczością społeczną i CSR w: Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju (red. A. Frączkiewicz-Wronka i m. Grewiński) Warszawa 2012.

Przedsiębiorczość w Polsce - bariery i perspektywy rozwoju (red. A. Frączkiewicz-Wronka i m. Grewiński) Warszawa 2012.

Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju (red. A. Frączkiewicz-Wronka i m. Grewiński) Warszawa 2012.

Spis treści

Wstęp . . . 7

Rozdział I
Człowiek przedsiębiorczy – między postawą a działaniem . . . 13

Marta Gębska
Przedsiębiorczość w Polsce. Polska na tle innych państw w rankingach i statystykach międzynarodowych . . . 15

Rozdział II
Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce . . . 39

Joanna Plak
Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości osób młodych na przykładzie województwa lubelskiego . . . 41

Rajmund Morawski
Psychospołeczne uwarunkowania przedsiębiorczości w opinii studentów państwowej uczelni. Opis przeprowadzonych badań . . . 61

Kinga Kuźma-Gołdanowska
Humanista w biznesie, czyli jak pokonać bariery i odnieść sukces we własnej firmie . . . 73

Rozdział III
Perspektywy i szanse rozwoju przedsiębiorczośći . . . 105

Aldona Frączkiewicz-Wronka
Martyna Wronka
Przedsiębiorczość akademicka – signum temporis nowoczesnej uczelni . . . 107

Mirosław Grewiński
Martyna Wronka
Gospodarka społeczna w UE i w Polsce – między przedsiębiorczością społeczną i CSR . . . 129

Rozdział IV
Ewaluacja projektu Kreatywny Humanista . . . 149

Katarzyna Karpińska
Rezultaty projektu KREATYWNY HUMANISTA . . . 151

Summary . . . 171

Autorzy . . . 176

pobierz artykuł Pobierz artykuł