Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej w: Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wokół przyszłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne – nr 4/79/2017, kwartalnik poświęcony Forum Myśli Strategicznej, Warszawa, wrzesień 2017.

Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej w: Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wokół przyszłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne - nr 4/79/2017, kwartalnik poświęcony Forum Myśli Strategicznej, Warszawa, wrzesień 2017.

Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej w: Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wokół przyszłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne – nr 4/79/2017, kwartalnik poświęcony Forum Myśli Strategicznej, Warszawa, wrzesień 2017.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wokół przyszłości Polski. Otoczenie ekonomiczne, edukacyjne, społeczne i komunikacyjne
Numer: 4/79/2017
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
Numer ISSN: 1507-1383


Spis treści

Julian Auleytner
Wstęp. Wokół przyszłości Polski … 4

Jerzy Kleer
Co grozi światu? … 6

Piotr Sztompka
Zapis stenograficzny wypowiedzi podczas debaty zorganizowanej w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. ”Instytucje państwa wobec konkurencyjności gospodarki – stan i wyzwania. Kapitał społeczny, wyobraźnia ekonomiczna” (17 listopada 2016 r.) … 15

Andrzej K. Koźmiński
Wyobraźnia ekonomiczna i ekonomia społecznych emocji … 19

Elżbieta Mączyńska
Strategiczne znaczenie pomiaru społeczno – gospodarczych dokonań. Refleksje w kontekście programu debaty na Europejskim Forum Nowych Idei EFNI – Sopot 2017 … 23

Ryszard Bugaj
Credo keynesistów … 34

Janisław Muszyński, Jan Waszkiewicz
Gra o Europę XXI wieku. Renesans czy bankructwo Europy? … 38

Bogdan Galwas
Uniwersytety – ich rola i przyszłość. Uwagi i spostrzeżenia … 42

Mirosław Grewiński
Innowacje społeczne i innowacje w polityce społecznej … 47

Ewelina Nojszewska
Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii? … 56

Marek Maruszyński
Zapis stenograficzny wypowiedzi podczas debaty zorganizowanej w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. ”Strategie polskiej innowacyjności” (19 stycznia 2017 r.) … 64

Małgorzata Gałazka-Sobotka
W poszukiwaniu optymalnej strategii dla ochrony zdrowia w Polsce … 68

Michał Zajfert
Perspektywy i ograniczenia rozwoju transportu kolejowego w Polsce … 77

Bogusław Fiedor
Informacja o 55. Kongresie Węgierskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego (Hungarian Economic Assaciation – HEA) … 85