Kształtowanie się ponadnarodowej polityki społecznej na przykładzie zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego w: Stosunki Międzynarodowe 3/2002

Kształtowanie się ponadnarodowej polityki społecznej na przykładzie zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego w: Stosunki Międzynarodowe 3/2002

Kształtowanie się ponadnarodowej polityki społecznej na przykładzie zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego w: Stosunki Międzynarodowe 3/2002

SPIS TREŚCI

Od Redaktora . . . 9

STUDIA

Włodzimierz Anioł, Dwa spojrzenia na globalizację . . . l3
Stanisław Parzymies, Konwent w sprawie przyszłości Europy . . . 27
Mirosław Grewiński, Kształtowanie się ponadnarodowej polityki społecznej na przykładzie zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego . . . 53
Michał Dobroczyński, Wielka Brytania – między Europą a gospodarką światową . . . 69
Christoph-Benedikt Scheffel, Problemy i sprzeczności interesów w stosunkach niemiecko-polskich na przełomie stuleci . . . 89

OPRACOWANIA I MATERIAŁY

Wawrzyniec Konarski, Ethnic and Religious Conflict in Western Europe. The Northern Ireland Case Study . . . 105
Gordon A. Layne, Conflict in the Balkans: The Macedonian Quagmire . . . 119
Marcin F. Gawrycki, „Wojna z terrorem” w Ameryce Łacińskiej w polityce zagranicznej USA . . . 150
Joanna Kulska, Polityka kulturalna Stolicy Apostolskiej . . . 168
Gabriela Szmidt, Charakterystyka sankcji wobec Iraku . . . 181
Michał Missala, Perspektywy samostanowienia Papui Zachodniej . . . 201

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Marcin F. Gawrycki, Sprawozdanie z narady dydaktycznej Instytutu Stosunków Międzynarodowych z 26 kwietnia 2002 roku . . . 221
Paweł Borkowski, Marek Madej, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Terroryzm międzynarodowy: źródła i przejawy w świecie współczesnym”, Krynica Morska, 27-28 maja 2002 roku . . . 226

RECENZJE

Wiesław Dobrzycki, System międzyamerykański – Jolanta Bryła . . . 237
Joanna Starzyk, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej – Andrzej Harasimowicz . . . 242
Jerzy Chodorowski, Przynęty i pułapki w europejskich traktatach integracyjnych – Dariusz Miszewski . . . 247
Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God. The Global Rise of Religious Violence – Marek Madej . . . 254
Franciszek Janusz Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka – Anna M. Solarz . . . 260
Sepp Houwech (red.), Die Steyler Missionare. Die Mission der SVD im Jahr 2000. Die Berichte der Provinzen UM Regionen an das XV Generalkapitel – Leonard Łukaszuk . . . 265
Werner Kilian, Die Hallstein-Doktrin. Der diplomatische Krieg zwischen der BRD UM der DDR 1955-1973. Aus den Akten der beiden deutschen Au?enministerien – Jacek Kosiarski . . . 267

W numerze piszą . . . 273

pobierz artykuł Pobierz artykuł