Monitoring i ewaluacja Europejskiego Funduszu Społecznego w: Polityka Społeczna 7/2002

Monitoring i ewaluacja Europejskiego Funduszu Społecznego w: Polityka Społeczna 7/2002

Monitoring i ewaluacja Europejskiego Funduszu Społecznego w: Polityka Społeczna 7/2002

Spis treści 7/2002 – numer ogólnotematyczny

SPIS TREŚCI

PRZYCHODY ZE ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH W RODZINACH ROLNICZYCH – Alina Sikorska
CZYNNIKI KUMULACJI ZASOBÓW W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH – Małgorzata Rószkiewicz
MONITORING I EWALUACJA W ZASTOSOWANIU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – Mirosław Grewiński
ZWIĄZKOWA STRONA UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY – Ludwik Florek
SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Franciszek Małysz
BEZROBOCIE NA WSI W WOJ. OPOLSKIM. STUDIUM ANALIZY W WYBRANYCH POWIATACH – Krzysztof Drozd

DYSKUSJE
NIE TYLKO WZROST GOSPODARCZY. SPOJRZENIE NA ELASTYCZNOŚĆ RYNKU PRACY PO KONFERENCJACH FUNDACJI CASE ORAZ NBP – Mateusz Walewski

INICJATYWY REGIONALNE I LOKALNE
WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWY – Joanna Szymanowska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
O ZNACZENIU ELASTYCZNOŚCI RYNKU PRACY DLA WZROSTU ZATRUDNIENIA. DOŚWIADCZENIA NIEMIECKIE I HOLENDERSKIE – Jacek Męcina

RECENZJE
Tito Boeri: STRUCTURAL CHANGE, WELFARE SYSTEM AND LABOUR REALLOCATION. LESSONS FROM THE TRANSITION OF FORMERLY PLANNED ECONOMIES – rec. Józef Orczyk

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE – Piotr Kurowski
STATUS PRAWNY TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DO SPRAW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH I WOJEWÓDZKICH KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO – Krzysztof Wojciech Baran
O WIELOWYMIAROWOŚCI PRACY SOCJALNEJ. KONFERENCJA W TORUNIU – Bożena Kościelak

TRYBUNA CZYTELNIKÓW
POSEŁ NIE MA RACJI! – Małgorzata Fudała-Koch

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

pobierz artykuł Pobierz artykuł