Niedoskonałości programowania i wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce na przykładzie EFS w: Publikacja okolicznościowa – pokonferencyjna, Centrum Rozwoju Lokalnego, Opole 2005

Niedoskonałości programowania i wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce na przykładzie FFS

Niedoskonałości programowania i wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce na przykładzie FFS

Spis treści

pobierz artykuł Pobierz artykuł