Niedoskonałości programowania i wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce na przykładzie FFS w: Pomost – pismo samopomocy, zeszyt 7 (Pomorskie seminarium EFS), Gdańsk 2006

Niedoskonałości programowania i wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce na przykładzie FFS

Niedoskonałości programowania i wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce na przykładzie FFS

JERZY BOCZOŃ
Wstęp . . . l

ALICJA ZAJĄCZKOWSKA
Ewaluacja projektów – podstawowe definicje . . . 4

AGNIESZKA BOREK, MAŁGORZATA LESZCZYŃSKA, AGNIESZKA SZCZUREK
Ewaluacja – tak, ale jak? . . . 19

TOMASZ KOZŁOWSKI
Europejski Fundusz Społeczny jako instrument polityki zatrudnienia Unii Europejskiej . . . 28

MIROSŁAW GREWIŃSKI
Niedoskonałości programowania i wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce na przykładzie Europejskiego Funduszu Społecznego (analiza krytyczna) . . . 46

MAREK HOLA
Ewaluacja Ocena uzupełniająca . . . 66

Opis programu EURO-NGO . . . 76

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) . . . 78

pobierz artykuł Pobierz artykuł