Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w: Europejskie Innowacje, IKE, Warszawa, Bruksela 2011

Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w: Europejskie Innowacje, IKE, Warszawa, Bruksela 2011

Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w: Europejskie Innowacje, IKE, Warszawa, Bruksela 2011.

SPIS TREŚCI
Wstęp . . . 11

CZĘŚĆ I
Zdzisław W. Puślecki
Innowacje a konkurencyjność . . . 23
Wojciech Piotr
Kapitał ludzki jako czynnik determinujący rozwój innowacyjnego społeczeństwa . . . 43
Bożena Lublińska-Kasprzak, Paulina Zadura-Lichota
Społeczny duch innowacyjności a wzrost gospodarczy . . . 54
Marian Apostoł
Strategia Lizbońska czy Europejska Strategia Postępu, Innowacji i Cywilizacji? . . . 66
Hans Martens
Innowacja to coś więcej niż badania i rozwój . . . 72
Jerzy Samborski
Innowacyjni imigranci, czyli tajemnica Doliny Krzemowej . . . 77
Maciej Walkowski
Innowacyjność w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej w kontekście realizacji założeń Programu Europa 2020 . . . 90
Mirosław Grewiński
Nowe wyzwania i paradygmaty w polityce społecznej – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań . . . 109
Paweł Sługocki
Rola samorządu województwa w zakresie wspierania innowacji w Polsce na przykładzie województwa lubuskiego . . . 127
Arkadiusz Ptak
Rola innowacji w rozwoju lokalnym . . . 140
Jerzy Babiak
KJastry jako forma rozwoju innowacyjności w skali lokalnej . . . 155

CZĘŚĆ II
Dariusz Żuk
Droga do Polski Przedsiębiorczej 2011. Strategia Polski Przedsiębiorczej . . . 173
Tadeusz Adam Góralski
Innowacyjne inwestycje ponadregionalnych i ponadkrajowych porozumień kooperacyjnych finansowane przez fundusze kapitałowe . . . 190
Maciej Adamkiewicz
Od potrzeby do terapii . . . 197
Maciej Wojtkowski, Andrzej Kowalczyk
Bezinwazyjne obrazowanie wnętrza gałki ocznej – rozwój metody i transfer technologii do praktyki przemysłowej . . . 224
Peter Wolfmeyer
Doświadczenie z innowacjami – perspektywa niemiecka . . . 236
Veneta Ivanova, Wolfgang Kniejski, Christo Nenov
Europejskie innowacje – perspektywy na przyszłość. Globalna komercjalizacja innowacji . . . 257
Maciej Bałaż
Innowacje w kulturze i ochronie narodowego dziedzictwa kulturowego – przykłady dobrych praktyk . . . 273
Martina Ebner
Gdzie zaczyna się kariera i rozwój biznesu . . . 291
Ventislav Voikov
Rola Cordis w politykach i programach UE dla nauki, badań i innowacji . . . 294
Tadeusz Baczko, Ewa Puchała-Krzywina
Możliwości wykorzystania wiedzy do zmniejszenia dystansu innowacyjnego. Od wdrożenia indywidualnych ocen przedsiębiorstw do akredytacji konsultantów; ekspertów i audytorów innowacyjności . . . 301

Bibliografia . . . 325
Spis map . . . 338
Spis rycin . . . 338
Spis schematów . . . 339
Spis wykresów . . . 339
Spis tabel . . . 339
Spis rysunków . . . 340
Notki biograficzne o autorach . . . 341

pobierz artykuł Pobierz artykuł