O finansach publicznej polityki społecznej – informacja w: Polityka Społeczna 5-6/2002

O finansach publicznej polityki społecznej – informacja w: Polityka Społeczna 5-6/2002

O finansach publicznej polityki społecznej – informacja w: Polityka Społeczna 5-6/2002

Spis treści 5-6/2002 – numer ogólnotematyczny

SPIS TREŚCI

KOSZTY PRACY W POLSCE – Zofia Jacukowicz
STUDIA I CO POTEM? BEZROBOCIE WŚRÓD ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH – Elżbieta Kryńska
ZWOLNIENIA GRUPOWE. POLSKA USTAWA A DYREKTYWA UE – Grażyna Spytek

DYSKUSJE
CZY RÓŻNICOWAĆ PŁACĘ MINIMALNĄ? ARTYKUŁ DYSKUSYJNY – Zofia Jacukowicz
ZASADA WZAJEMNOŚCIĄ ISTOTNE PRZESŁANKI DEREGULACJI RYNKU PRACY – Kazimierz W. Frieske

INICJATYWY REGIONALNE I LOKALNE
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W WOJ. PODKARPACKIM „WYRÓWNYWANIE SZANS 2001-2003” – Arkadiusz Tuziak

RECENZJE
Julian Auleytner (red.): ROZTROPNE UPRAWIANIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rec. Adam Kurzynowski
Józef Jagas (red.): PRODUKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ W OKRESIE TRANSFORMACJI GOSPODARKI POLSKIEJ – rec. Halina Różańska

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPOŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
BEYOND TRANSITION – DEVELOPMENT PERSPECTIVES AND DILEMMAS. KONFERENCJA FUNDACJI CASE – Piotr Broda-Wysocki
O FINANSACH PUBLICZNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ – Mirosław Grewiński
DIALOG SPOŁECZNY I KRYZYS ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W POLSCE. KONFERENCJA W WARSZAWIE – Krzysztof Getka

TRYBUNA CZYTELNIKÓW
O SPOŁECZNYCH FUNKCJACH ZAKŁADÓW PRACY – Tadeusz Fudała

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

pobierz artykuł Pobierz artykuł