Polityka rynku pracy – w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji w usługach, WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa – Opole 2015

okladka_116

Polityka rynku pracy – w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji w usługach, WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa – Opole 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka rynku pracy – w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji w usługach
Redakcja: Mirosław Grewiński
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa – Opole
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-61121-85-5


Spis treści

Wstęp . . . 11
Mirosław Grewiński, Maciej Kalski

Część 1. Instytucje i organizacja polityki rynku pracy . . . 17
Rozdział 1. Polityka rynku pracy w Polsce – instytucje, usługi i sposób finansowania . . . 19
Ewa Flaszyńska
Rozdział 2. Kontraktowanie usług społecznych i rynku pracy w kontekście reorganizacji polityki społecznej w Polsce i na świecie . . . 32
Mirosław Grewiński, Marek Kawa
Rozdział 3. Deregulacja i kontraktowanie usług rynku pracy w kontekście nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . . . 50
Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata
Rozdział 4.  Polskie i zagraniczne doświadczenia i rozwiązania stosowane przy kontraktacji usług rynku pracy . . . 60
Monika Miedzik, Jarosław Pichla
Rozdział 5. Profilowanie pomocy dla bezrobotnego jako element racjonalnego wydatkowania środków przeznaczonych na aktywną politykę rynku pracy . . . 78
Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata
Rozdział 6. Efektywność i skuteczność polityki rynku pracy– pomiar i ocena . . . 91
Monika Fedorczuk
Rozdział 7. Strategia flexicurity jako skuteczna metoda polityki rynku pracy w Europ . . . 101
Wojciech Duranowski, Arkadiusz Durasiewicz, Mirosław Grewiński
Rozdział 8. Przykłady innowacji w polityce rynku pracy . . . 127
Gabriela Sempruch

Część 2. Usługi i instrumenty polityki rynku pracy i ekonomii społecznej . . . 137
Rozdział 9. Szkolenia i kursy jako usługi aktywizacji społeczno-zawodowej . . . 139
Ewa Flaszyńska
Rozdział 10. Poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych jako usługa . . . 152
Wojciech Kreft
Rozdział 11. Usługa pośrednictwa pracy . . . 167
Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata
Rozdział 12. Program Aktywizacja i Integracja – założenia i wdrażanie . . . 180
Ewa Flaszyńska
Rozdział 13. Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej . . . 192
Izabela Damboń-Kandziora
Rozdział 14. Zatrudnienie subsydiowane, socjalne i prace społecznie użyteczne . . . 204
Ewa Flaszyńska
Rozdział 15.Usługi na rzecz grup bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy . . . 216
Elżbieta Żywiec-Dąbrowska
Rozdział 16. Usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych na przykładach wybranych państw . . . 232
Karolina Geletta, Mirosław Grewiński

Część 3. Opolski model kontraktacji usług aktywizacji – doświadczenia międzynarodowego, innowacyjnego projektu „Kadry dojrzałe do zmian” – vademecum . . . 253
Rozdział 17. Marek Kawa, Podstawowe zasady i regulacje
prawne kontraktowania usług aktywizacyjnych – doświadczenia
polskie i międzynarodowe . . . 255
Rozdział 18. Maciej Kalski, Szczegółowa charakterystyka opolskiego
modelu kontraktacji usług aktywizacji wraz z instruktażem . . . 268
Rozdział 19. Gabriela Kasicz-Stępień, Model współpracy podmiotów
działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej
z przedsiębiorcami . . . 326
Rozdział 20. Gabriela Kasicz-Stępień, Formy zatrudnienia kierowane
do osób z trzeciego profilu pomocy . . . 352
Rozdział 21. Jolanta Kuźbińska-Waszak, Otwarty wzór warunków zamówienia . . . 362

ZAŁĄCZNIKI . . . 375